Jätehuolto Nousiaisissa

Lounais-Suomen Jätehuolto on kilpailuttanut asukkaiden puolesta jätteen kuljetukset kunnan alueella ja hoitaa jätehuollon organisoinnin sekä asiakaspalvelun.

Omalle kiinteistölle hankittavan jäteastian lisäksi on mahdollista sopia lähinaapureiden tai saman tien varrella asuvien kanssa yhteisen jäteastian, ns. kimppa-astian käytöstä.

Jäteastiaan kerätään lajiteltua sekajätettä, josta tuotetaan energiaa jätevoimaloissa. Kierrätettävät jätteet voi viedä yleiseen kierrätyspisteeseen. Vaaralliset jätteet tulee viedä esimerkiksi lajitteluasemalle.

Mikäli kiinteistösi sijaitsee 10 000 asukkaan taajama-alueella, huomioitahan että biojäte on pakollista lajitella erikseen joko kompostoriin tai tyhjennettävään biojäteastiaan. Voit tarkistaa jätehuoltokartasta, kuuluuko kiinteistösi 10 000 asukkaan taajama-alueen velvoitteiden piiriin. Lue lisää biojätteen keräyksestä täältä.

Jätteiden keräysvelvoitteet – Miten toimin?

Uusi jätelaki on tuonut uusia velvoitteita lajitteluun. Sen mukaan kaikissa yli viiden huoneiston asuinkiinteistöillä taajamissa on oltava jätepiste, jossa lajitellaan erikseen sekajäte, biojäte, kartonki-, muovi-, metalli- sekä lasipakkaukset. Tämän lisäksi tiheästi asutuilla alueilla biojäte on lajiteltava biojäteastiaan tai kompostoriin. Kuntien tehtävä on huolehtia jätekuljetuksista.

JätelajiAsuntojen määrä,
kiinteistö taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö yli 10 000
asukkaan taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö taajaman
ulkopuolella
Sekajäte1 tai enemmän1 tai enemmän1 tai enemmän
Biojäte5 tai enemmän 1 tai enemmän
Metalli (pakkaukset
ja pienmetalli)
5 tai enemmän
Lasipakkaukset5 tai enemmän
Muovipakkaukset5 tai enemmän
Kartonkipakkaukset5 tai enemmän
KeräyspaperiKuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Biojätteen kompostoinnista tulee aina tehdä kompostointi-ilmoitus.

Vuonna 2024 biojätteen lajitteluvelvollisuus on laajentunut kaikkiin kiinteistöihin taajama-alueilla. Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtoina on hankkia kompostori tai biojäteastia joko omaksi tai kimppaan naapurien kanssa.

Biojätteen lajitteluun on erilaisia vaihtoehtoja:

Biojäteastia

  1. Hanki 140 l tai 240 l biojäteastia (1 ja 2 viikon tyhjennysrytmillä).
  2. Hanki 140 l tai 240 l tuulettuva biojäteastia (enintään 4 viikon tyhjennysrytmillä).
  3. Liity tai perusta biokimppa yhdessä lähinaapureiden kanssa.

Biojäteastian tyhjennykset tilataan LSJH:n sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli sinulla ei ole biojäteastiaa valmiina, voit halutessa tilata myös astian LSJH:n kautta astiapalveluna.

Kimppa-astiapalvelu ja kimppa-astia tilataan sähköisen lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Myöhemmässä vaiheessa kimppa-astiapalvelukin tulee tilattavaksi OmaLSJH:n kautta.

Kompostori

  1. Kompostoi itse kompostorissa ja ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle.
  2. Liity tai perusta kimppakompostori useamman kiinteistön kesken. Kimpan perustaja ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoituksen teet helpoiten LSJH:n sähköisen asiointipalvelun OmaLSJH:n kautta. Ohjeet kompostointi-ilmoituksen tekemiseen löydät täältä.

Jäteastian hankinta ja sijoittaminen

Kiinteistönhaltija vastaa keräysjärjestelmään sopivien jäteastioiden hankinnasta. Astian tulee olla kannellinen ja pyörällinen. Tavallisin sekajäteastian koko on 240 l, joka soveltuu hyvin esimerkiksi nelihenkiselle perheelle. Asiakaspalvelumme neuvoo sopivan astian hankinnassa. Jäteastioita voi ostaa esimerkiksi rautakaupoista tai vuokrata meiltä astiapalvelumme kautta.

Sijoita jäteastia niin, että jäteautolla pääsee vähintään 10 metrin päähän. Hyvä sijoituspaikka on usein kiinteistölle johtavan tien liittymä. Tien tulee olla riittävän kantava, koska jäteauto voi painaa yli 20 tonnia. Myös auton kääntymiseen pitää tarvittaessa varata tilaa. Astia on hyvä merkitä nimellä tai talon numerolla erityisesti haja-asutusalueella.

Jäteastian tyhjentäminen

Sekajäteastiat on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Poikkeuksena taajaman ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt, sillä niihin voi talviaikana (viikot 41–17) valita myös kahdeksan viikon tyhjennysvälin. Sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää lajittelemalla biojätteet erikseen joko kompostoimalla tai lajittelemalla ne tyhjennettävään biojäteastiaan. Jos ruokajätteet kompostoidaan pieneläimiltä suojatussa kompostorissa tai lajitellaan tyhjennettävään biojäteastiaan, voidaan sekajäteastia tyhjentää kahdeksan tai jopa kuudentoista viikon välein.

Biojäteastiat on tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein. Neljän viikon tyhjennysväliä voidaan käyttää, jos biojäte kerätään tuulettuvaan biojäteastiaan, syväkeräysastiaan tai jäähdytettyyn jätehuoneeseen sijoitettuihin jäteastioihin, sekä taajaman ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä talviaikana (viikot 41–17).

Pakkausjäteastiat on tyhjennettävä vähintään 24 viikon välein.

Vapaa-ajan kiinteistöjen tulee kuulua jätteenkuljetuksen piiriin vähintään toukokuun ja lokakuun alun (viikot 18–40) välisen ajan. Jos jäteastiaa käytetään vain kesällä, sen on oltava tyhjä kesäaikaisen käytön päättymisen jälkeen.

Merkitse jäteastiasi tarralla, jossa lukee kerättävä jätelaji, esim. sekajäte sekä kiinteistön osoitenumero tai muu tunniste. Maksuttomia jäteastiatarroja voit tilata asiakaspalvelustamme tai osoitteesta www.lsjh.fi/tilaamo.

Jäteastiat pyritään tyhjentämään aina samana viikonpäivänä, mutta tyhjennyspäivä voi vaihdella +/- 2 työpäivää. Voit tarkistaa jäteastiasi seuraavan tyhjennyspäivän kotisivujemme Chattibotti-palvelun kautta asiakasnumerosi avulla. Jäteastioita ei tyhjennetä arkipyhinä. Tyhjennyksiin vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa LSJH:lle viimeistään kolme arkipäivää ennen tyhjennystä. Tällaisia ovat mm. tyhjennyspalvelun päättäminen, tyhjennyskerran peruuttaminen tai tyhjennysten määräaikainen keskeyttäminen. Muistathan huolehtia, että LSJH:lla on ajantasaiset yhteystietosi.

Jäteastian tyhjennyshinnat Nousiaisissa

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Sekajäte
Jäteastian koko (litraa)Tyhjennyshinta (€/tyhjennys)
1206,29
1406,65
1506,83
1907,55
2007,74
2208,10
2408,46
3009,54
33010,08
34010,25
36010,61
37010,80
38010,97
60014,94
66016,02
Kierrätettävät jätteet
JäteastiaTyhjennyshinta (€/tyhjennys)
Biojäte 140 l7,18
Biojäte 240 l8,70
Lasipakkaukset 120-390 l5,52
Metalli 120-660 l5,51
Kartonkipakkaukset 240-1000 l5,10
Muovipakkaukset 240-1000 l5,05
Lisämaksut
Ylimääräinen jäte astian vieressä (esim. jätesäkki tai laatikko)15,45 €/kpl
Siivous tai muu lisätyö66,15 €/tunti
Erikseen tilattu ylimääräinen jäteastian tyhjennys161,20 €/tunti
Hukkanouto66,84 €/kpl
Jäteastian siirtomaksu (mikäli jäteastiaa joudutaan siirtämään käsin yli 10 m)1,30 € / 10 metrin jälkeen jokainen alkava 10 metriä
Jäteauton peruutusmaksu1,30 € / 50 m jälkeen jokainen alkava 50 m
Jäteastian pesu (120-660 l)31,50 €/kpl
Jäteastian pesu (etulastaus/etukontti)130,20 €/kpl
Jäteastian pesu (syväkeräyssäiliö)173,25 €/kpl
Jäteastian pesu astiavaihtona *74,40 €/tunti
Palvelumaksu vuosimaksun jakamisesta6,20 €/vuosi/osakas
Paperilaskulisä3,50 €/kpl/lasku
* käytössä vain astiapalveluasiakkaille

Jätehuollon perusmaksu

Sekajätteen maksun lisäksi Nousiaisissa kerätään jätehuollon perusmaksua. LSJH laskuttaa vuosittain jätehuollon perusmaksun kaikilta vakituisesti asutuilta asunnoilta sekä käyttökelpoisilta vapaa-ajan asunnoilta. Perusmaksu peritään myös asumattomilta kiinteistöiltä.

Muut palvelut