Jätehuolto Sauvossa

Sekajäte

Sekajätteen tyhjennyspalvelut eivät kuulu asuinkunnassasi LSJH:n palveluiden piiriin. Kunnassasi asukkaat tekevät sekajätteelle kotitalouskohtaisen tyhjennyssopimuksen valitsemansa jätteenkuljettajan kanssa. Jätteenkuljettaja laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

Pakkausjätteet

Tilaa lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkauksille jäteastia ja astian tyhjennys LSJH:n asiakaspalvelun kautta.

Biojäte

Mikäli kiinteistösi sijaitsee 10 000 asukkaan taajama-alueella, biojäte on jätelain mukaan lajiteltava erikseen joko kompostoriin tai tyhjennettävään biojäteastiaan. Voit tarkistaa jätehuoltokartasta, kuuluuko kiinteistösi 10 000 asukkaan taajama-alueen velvoitteiden piiriin. Lue lisää biojätteen keräyksestä täältä.

Omalle kiinteistölle tilattavan jäteastian lisäksi on mahdollista sopia lähinaapureiden tai saman tien varrella asuvien kanssa yhteisen jäteastian, ns. kimppa-astian käytöstä.

Tilaa biojäteastia ja sen tyhjennykset LSJH:n asiakaspalvelun kautta.

Jäteastian tyhjennysmaksut ja jätehuollon perusmaksu

Tarkista kuntasi jätteiden tyhjennysmaksut täältä.

Huom. Sekajätteiden kohdalla valitsemasi yritys laskuttaa sekajätteen jäteastioiden tyhjennyksistä oman hinnastonsa mukaan.

Kierrätettävien jätteiden tyhjennysmaksujen lisäksi asukkailta kerätään jätehuollon perusmaksua. Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa.

Astiapalvelu kuuluu jatkossa jäteastian tyhjennysmaksuun

Elokuusta 2024 alkaen LSJH:n alueella on käytössä velvoittava astiapalvelumalli pyörällisille 140–660 litraisille astioille – sinun kunnassasi tämä ei koske sekajäteastioita. Tämä tarkoittaa sitä, että LSJH toimittaa tarvittaessa pakkaus- ja biojäteastiat niille kiinteistöille, joilla käytetään käsin siirrettäviä 140–660 litran jäteastioita.

Kiinteistöillä käytössä olevat kiinteistönhaltijoiden omat pakkaus- ja biojäteastiat korvataan LSJH:n toimittamilla jäteastioilla sitä mukaa, kun ne ovat huonokuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia, tai mikäli jäteastia ei sovellu alueen jätteenkeräysjärjestelmään. LSJH arvioi jäteastioiden korvaamisen tarpeen. Astiapalvelun hinta tulee sisältymään jäteastioiden tyhjennysmaksuun 1.1.2025 alkaen.

Jätteiden keräysvelvoitteet – Miten toimin?

Uusi jätelaki on tuonut uusia velvoitteita lajitteluun. Sen mukaan kaikissa yli viiden huoneiston asuinkiinteistöillä taajamissa on oltava jätepiste, jossa lajitellaan erikseen sekajäte, biojäte, kartonki-, muovi-, metalli- sekä lasipakkaukset. Tämän lisäksi tiheästi asutuilla alueilla biojäte on lajiteltava biojäteastiaan tai kompostoriin. Kuntien tehtävä on huolehtia jätekuljetuksista.

JätelajiAsuntojen määrä,
kiinteistö taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö yli 10 000
asukkaan taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö taajaman
ulkopuolella
Sekajäte1 tai enemmän1 tai enemmän1 tai enemmän
Biojäte5 tai enemmän 1 tai enemmän
Metalli (pakkaukset
ja pienmetalli)
5 tai enemmän
Lasipakkaukset5 tai enemmän
Muovipakkaukset5 tai enemmän
Kartonkipakkaukset5 tai enemmän
KeräyspaperiKuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Biojätteen kompostoinnista tulee aina tehdä kompostointi-ilmoitus.

Biojätteen lajitteluvelvollisuus koskee taajamissa sijaitsevia yli viiden huoneiston kiinteistöjä ja yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikkia kiinteistöjä. Biojätteen erilliskeräyksen järjestämisen vaihtoehtoina on hankkia joko omaksi tai kimppaan naapureiden kanssa kompostori tai tilata OmaLSJH:sta tai asiakaspalvelusta biojäteastia ja sen tyhjennykset.

Biojätteen lajitteluun on erilaisia vaihtoehtoja:

Biojäteastia

  1. LSJH:n kautta hankittava 140 l tai 240 l biojäteastia (1 ja 2 viikon tyhjennysrytmillä).
  2. LSJH:n kautta hankittava 140 l tai 240 l tuulettuva biojäteastia (enintään 4 viikon tyhjennysrytmillä).
  3. Liity tai perusta biokimppa yhdessä lähinaapureiden kanssa.

Biojäteastia ja sen tyhjennykset tilataan OmaLSJH:n tai asiakaspalvelun kautta. Lue lisää astiapalvelusta.

Kimppa-astiapalvelu ja kimppa-astia tilataan sähköisen lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Myöhemmässä vaiheessa kimppa-astiapalvelukin tulee tilattavaksi OmaLSJH:n kautta.

Kompostori

  1. Kompostoi itse kompostorissa ja ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle.
  2. Liity tai perusta kimppakompostori useamman kiinteistön kesken. Kimpan perustaja ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoituksen teet helpoiten LSJH:n sähköisen asiointipalvelun OmaLSJH:n kautta. Ohjeet kompostointi-ilmoituksen tekemiseen löydät täältä.

Jäteastian hankinta ja sijoittaminen

Kiinteistönhaltija hankkii tarvitsemansa pakkaus- ja biojäteastiat OmaLSJH:sta tai asiakaspalvelun kautta. Koska LSJH ei kunnassasi vastaa sekajätetyhjennyksistä, kiinteistönhaltijan kuuluu hankkia sekajäteastia itse esimerkiksi rautakaupasta.

Astian tulee olla kannellinen ja pyörällinen. Tavallisin sekajäteastian koko on 240 l, joka soveltuu hyvin esimerkiksi nelihenkiselle perheelle. Asiakaspalvelumme ja valitsemasi jätteenkuljettaja neuvovat sopivan astian hankinnassa.

Sijoita jäteastia niin, että jäteautolla pääsee vähintään 10 metrin päähän. Hyvä sijoituspaikka on usein kiinteistölle johtavan tien liittymä. Tien tulee olla riittävän kantava, koska jäteauto voi painaa yli 20 tonnia. Myös auton kääntymiseen pitää tarvittaessa varata tilaa. Astia on hyvä merkitä nimellä tai talon numerolla erityisesti haja-asutusalueella.

Jäteastian tyhjentäminen

Sekajäteastiat on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Poikkeuksena taajaman ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt, sillä niihin voi talviaikana (viikot 41–17) valita myös kahdeksan viikon tyhjennysvälin. Sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää lajittelemalla biojätteet erikseen joko kompostoimalla tai lajittelemalla ne tyhjennettävään biojäteastiaan. Jos ruokajätteet kompostoidaan pieneläimiltä suojatussa kompostorissa tai lajitellaan tyhjennettävään biojäteastiaan, voidaan sekajäteastia tyhjentää kahdeksan tai jopa kuudentoista viikon välein.

Biojäteastiat on tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein. Neljän viikon tyhjennysväliä voidaan käyttää, jos biojäte kerätään tuulettuvaan biojäteastiaan, syväkeräysastiaan tai jäähdytettyyn jätehuoneeseen sijoitettuihin jäteastioihin, sekä  taajaman ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä talviaikana (viikot 41–17).

Pakkausjäteastiat on tyhjennettävä vähintään 24 viikon välein.

Vapaa-ajan kiinteistöjen tulee kuulua jätteenkuljetuksen piiriin vähintään toukokuun ja lokakuun alun (viikot 18–40) välisen ajan. Jos jäteastiaa käytetään vain kesällä, sen on oltava tyhjä kesäaikaisen käytön päättymisen jälkeen.

Merkitse jäteastiasi tarralla, jossa lukee kerättävä jätelaji, esim. sekajäte sekä kiinteistön osoitenumero tai muu tunniste. Maksuttomia jäteastiatarroja voit tilata asiakaspalvelustamme tai osoitteesta www.lsjh.fi/tilaamo.

LSJH:n tyhjentämät jäteastiat pyritään tyhjentämään aina samana viikonpäivänä, mutta tyhjennyspäivä voi vaihdella +/- 2 työpäivää. Voit tarkistaa LSJH:n palvelun piiriin kuuluvan jäteastiasi seuraavan tyhjennyspäivän kotisivujemme Chattibotti-palvelun kautta asiakasnumerosi avulla. Jäteastioita ei tyhjennetä arkipyhinä. Tyhjennyksiin vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa LSJH:lle viimeistään kolme arkipäivää ennen tyhjennystä. Tällaisia ovat mm. tyhjennyspalvelun päättäminen, tyhjennyskerran peruuttaminen tai tyhjennysten määräaikainen keskeyttäminen. Muistathan huolehtia, että LSJH:lla on ajantasaiset yhteystietosi.

Tulossa Sauvossa

Tällä hetkellä ei tulevia tapahtumia tiedossa. Palaathan tänne myöhemmin uudestaan.

Mitä haluat lajitella?

Jätteiden ABC:sta löydät kaikkien jätteiden ja jätelajien lajitteluohjeet. Hae jätteen nimellä tai siirry lajitteluohjeisiin.