Jätehuolto Uudessakaupungissa

Sekajäte

Kunnassasi asukkaat tekevät sekajätteelle kotitalouskohtaisen tyhjennyssopimuksen valitsemansa jätteenkuljettajan kanssa. Jätteenkuljettaja laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

Pakkausjätteet

Voit tilata lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkauksille tyhjennyksen LSJH:n asiakaspalvelun kautta. LSJH:n järjestämien kuljetusten hinnasto löytyy täältä, kohdasta 3.2.

Biojäte

Mikäli kiinteistösi sijaitsee yli 10 000 asukkaan taajama-alueella, biojäte on jätelain mukaan lajiteltava erikseen joko kompostoriin tai tyhjennettävään biojäteastiaan. Voit tarkistaa jätehuoltokartasta, kuuluuko kiinteistösi yli 10 000 asukkaan taajama-alueen velvoitteiden piiriin. Lue lisää biojätteen keräyksestä täältä.

Omalle kiinteistölle hankittavan jäteastian lisäksi on mahdollista sopia lähinaapureiden tai saman tien varrella asuvien kanssa yhteisen jäteastian, ns. kimppa-astian käytöstä.

Voit tilata biojäteastialle tyhjennyksen LSJH:n asiakaspalvelun kautta. LSJH:n järjestämien kuljetusten hinnasto löytyy täältä, kohdasta 3.2.

Jätteiden keräysvelvoitteet – Miten toimin?

Uusi jätelaki on tuonut uusia velvoitteita lajitteluun. Sen mukaan kaikissa yli viiden huoneiston asuinkiinteistöillä taajamissa on oltava jätepiste, jossa lajitellaan erikseen sekajäte, biojäte, kartonki-, muovi-, metalli- sekä lasipakkaukset. Tämän lisäksi tiheästi asutuilla alueilla biojäte on lajiteltava biojäteastiaan tai kompostoriin. Kuntien tehtävä on huolehtia jätekuljetuksista.

JätelajiAsuntojen määrä,
kiinteistö taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö yli 10 000
asukkaan taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö taajaman
ulkopuolella
Sekajäte1 tai enemmän1 tai enemmän1 tai enemmän
Biojäte5 tai enemmän 1 tai enemmän
Metalli (pakkaukset
ja pienmetalli)
5 tai enemmän
Lasipakkaukset5 tai enemmän
Muovipakkaukset5 tai enemmän
Kartonkipakkaukset5 tai enemmän
KeräyspaperiKuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Biojätteen kompostoinnista tulee aina tehdä kompostointi-ilmoitus.

Vuonna 2024 biojätteen lajitteluvelvollisuus on laajentunut kaikkiin kiinteistöihin taajama-alueilla. Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtoina on hankkia kompostori tai biojäteastia joko omaksi tai kimppaan naapurien kanssa.

Biojätteen lajitteluun on erilaisia vaihtoehtoja:

Biojäteastia

  1. Hanki 140 l tai 240 l biojäteastia (1 ja 2 viikon tyhjennysrytmillä).
  2. Hanki 140 l tai 240 l tuulettuva biojäteastia (enintään 4 viikon tyhjennysrytmillä).
  3. Liity tai perusta biokimppa yhdessä lähinaapureiden kanssa.

Biojäteastian tyhjennykset tilataan LSJH:n sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli sinulla ei ole biojäteastiaa valmiina, voit halutessa tilata myös astian LSJH:n kautta astiapalveluna.

Kimppa-astiapalvelu ja kimppa-astia tilataan sähköisen lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Myöhemmässä vaiheessa kimppa-astiapalvelukin tulee tilattavaksi OmaLSJH:n kautta.

Kompostori

  1. Kompostoi itse kompostorissa ja ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle.
  2. Liity tai perusta kimppakompostori useamman kiinteistön kesken. Kimpan perustaja ilmoittaa kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoituksen teet helpoiten LSJH:n sähköisen asiointipalvelun OmaLSJH:n kautta. Ohjeet kompostointi-ilmoituksen tekemiseen löydät täältä.

Jäteastian hankinta ja sijoittaminen

Kiinteistönhaltija vastaa keräysjärjestelmään sopivien jäteastioiden hankinnasta. Astian tulee olla kannellinen ja pyörällinen. Tavallisin sekajäteastian koko on 240 l, joka soveltuu hyvin esimerkiksi nelihenkiselle perheelle. Palveluneuvojamme ja valitsemasi jätteenkuljettaja neuvovat sopivan astian hankinnassa. Jäteastioita voi ostaa esimerkiksi rautakaupoista. Voit myös vuokrata meiltä jäteastiat pakkaus- ja biojätteelle astiapalvelun kautta (emme vielä tee kunnassasi sekajätetyhjennyksiä). Lisäksi osa jätteenkuljetusyrityksistä myy tai vuokraa astioita.

Sijoita jäteastia niin, että jäteautolla pääsee vähintään 10 metrin päähän. Hyvä sijoituspaikka on usein kiinteistölle johtavan tien liittymä. Tien tulee olla riittävän kantava, koska jäteauto voi painaa yli 20 tonnia. Myös auton kääntymiseen pitää tarvittaessa varata tilaa. Astia on hyvä merkitä nimellä tai talon numerolla erityisesti haja-asutusalueella.

Jäteastian tyhjentäminen

Sekajäteastiat on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Poikkeuksena taajaman ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt, sillä niihin voi talviaikana (viikot 41–17) valita myös kahdeksan viikon tyhjennysvälin. Sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää lajittelemalla biojätteet erikseen joko kompostoimalla tai lajittelemalla ne tyhjennettävään biojäteastiaan. Jos ruokajätteet kompostoidaan pieneläimiltä suojatussa kompostorissa tai lajitellaan tyhjennettävään biojäteastiaan, voidaan sekajäteastia tyhjentää kahdeksan tai jopa kuudentoista viikon välein.

Biojäteastiat on tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein. Neljän viikon tyhjennysväliä voidaan käyttää, jos biojäte kerätään tuulettuvaan biojäteastiaan, syväkeräysastiaan tai jäähdytettyyn jätehuoneeseen sijoitettuihin jäteastioihin, sekä  taajaman ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä talviaikana (viikot 41–17).

Pakkausjäteastiat on tyhjennettävä vähintään 24 viikon välein.

Vapaa-ajan kiinteistöjen tulee kuulua jätteenkuljetuksen piiriin vähintään toukokuun ja lokakuun alun (viikot 18–40) välisen ajan. Jos jäteastiaa käytetään vain kesällä, sen on oltava tyhjä kesäaikaisen käytön päättymisen jälkeen.

Merkitse jäteastiasi tarralla, jossa lukee kerättävä jätelaji, esim. sekajäte sekä kiinteistön osoitenumero tai muu tunniste. Maksuttomia jäteastiatarroja voit tilata asiakaspalvelustamme tai osoitteesta www.lsjh.fi/tilaamo.

LSJH:n tyhjentämät jäteastiat pyritään tyhjentämään aina samana viikonpäivänä, mutta tyhjennyspäivä voi vaihdella +/- 2 työpäivää. Voit tarkistaa LSJH:n palvelun piiriin kuuluvan jäteastiasi seuraavan tyhjennyspäivän kotisivujemme Chattibotti-palvelun kautta asiakasnumerosi avulla. Jäteastioita ei tyhjennetä arkipyhinä. Tyhjennyksiin vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa LSJH:lle viimeistään kolme arkipäivää ennen tyhjennystä. Tällaisia ovat mm. tyhjennyspalvelun päättäminen, tyhjennyskerran peruuttaminen tai tyhjennysten määräaikainen keskeyttäminen. Muistathan huolehtia, että LSJH:lla on ajantasaiset yhteystietosi.

Saariston jätehuolto eli aluekeräyspisteet

Jos et ole varma, onko saarikiinteistöllesi hankittava omat tyhjennettävät jäteastiat vai kuuluuko kiinteistön jätteet viedä aluekeräyspisteeseen, tarkista asia jätehuoltokartasta tai kysy neuvoa asiakaspalvelustamme.

Aluekeräyspisteitä on sijoitettu saariin ja rantojen tuntumaan paikkoihin, joissa saaristossa asuvat ja mökkeilevät liikkuvat. Osa aluekeräyspisteistä on käytössä vain kesäisin, loput ovat asukkaiden käytössä vuoden ympäri. Aluekeräyspisteet ovat lukittuja. Avaimen jäteasioihin saa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Aluekeräyksen jätemaksu on vuosimaksu ja se maksetaan jokaisesta asuin- tai vapaa-ajan rakennuksesta. Kiinteistön omistajan vaihtuessa kuluvan vuoden jätemaksun maksaa se, jonka omistuksessa kiinteistö oli 1. tammikuuta. Ruokajätteen kompostoiminen alentaa aluekeräyksen vuosimaksua. Vakituisen asunnon vuosimaksuun vaikuttaa myös asukasmäärä. Aluekeräyksen hinnasto löytyy tästä linkistä kohdasta 3.4. Ilmoita kompostoinnista kirjallisesti (ohjeet ilmoittamiseen täällä) jätehuoltolautakuntaan 31. maaliskuuta mennessä. Tällöin aluekeräyskeräysmaksun kompostointialennus voidaan huomioida saman vuoden laskutuksessa. Huomioithan, että kompostointialennusta ei myönnetä jälkikäteen laskutuksen tapahduttua. Kompostointi-ilmoitus tulee päivittää 5 vuoden välein.

Jätehuollon perusmaksu

Jätteenkuljettajalle maksettavien tyhjennysmaksujen lisäksi LSJH:n omistajakunnissa kerätään jätehuollon perusmaksua. LSJH laskuttaa vuosittain jätehuollon perusmaksun kaikilta vakituisilta asunnoilta ja vapaa-ajan asunnoilta. Perusmaksu peritään myös asumattomilta kiinteistöiltä.

Muut palvelut