Jätehuolto Uudessakaupungissa

Kunnassasi asukkaat tekevät polttokelpoiselle sekajätteelle kotitalouskohtaisen tyhjennyssopimuksen valitsemansa jätteenkuljettajan kanssa. Jätteenkuljettaja laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

Pakkausjätteen kuljetukset siirtyvät kunnan eli LSJH:n kilpailuttamaksi 1.11.2023. Voit tilata lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkauksille tyhjennyksen LSJH:n asiakaspalvelun kautta. LSJH:n järjestämien kuljetusten hinnasto löytyy tästä linkistä kohdasta 3.2.Biojätteen kuljetukset siirtyvät kunnan eli LSJH:n kilpailuttamaksi 26.2.2024 alkaen. Mikäli kiinteistösi sijaitsee 10 000 asukkaan taajama-alueella, huomioitahan biojäte on jätelain mukaan lajiteltava erikseen joko kompostoriin tai tyhjennettävään biojäteastiaan. Voit tarkistaa jätehuoltokartasta, kuuluuko kiinteistösi 10 000 asukkaan taajama-alueen velvoitteiden piiriin. Lue lisää biojätteen keräyksestä täältä.

Omalle kiinteistölle hankittavan jäteastian lisäksi on mahdollista sopia lähinaapureiden tai saman tien varrella asuvien kanssa yhteisen jäteastian, ns. kimppa-astian käytöstä.

Jäteastian hankinta ja sijoittaminen

Kiinteistönhaltija vastaa keräysjärjestelmään sopivien jäteastioiden hankinnasta. Astian tulee olla kannellinen ja pyörällinen. Tavallisin sekajäteastian koko on 240 l, joka soveltuu hyvin esimerkiksi nelihenkiselle perheelle. Palveluneuvojamme ja valitsemasi jätteenkuljettaja neuvovat sopivan astian hankinnassa. Jäteastioita voi ostaa esimerkiksi rautakaupoista. Osa jätteenkuljetusyrityksistä myös myy tai vuokraa astioita.

Sijoita jäteastia niin, että jäteautolla pääsee vähintään 10 metrin päähän. Hyvä sijoituspaikka on usein kiinteistölle johtavan tien liittymä. Tien tulee olla riittävän kantava, koska jäteauto voi painaa yli 20 tonnia. Myös auton kääntymiseen pitää tarvittaessa varata tilaa. Astia on hyvä merkitä nimellä tai talon numerolla erityisesti haja-asutusalueella.

Jäteastian tyhjentäminen

Polttokelpoisen sekajätteen astiat on tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Poikkeuksena taajaman ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt, sillä niihin voi talviaikana (viikot 41–17) valita myös kahdeksan viikon tyhjennysvälin. Sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää lajittelemalla biojätteet erikseen joko kompostoimalla tai lajittelemalla ne tyhjennettävään biojäteastiaan. Jos ruokajätteet kompostoidaan pieneläimiltä suojatussa kompostorissa tai lajitellaan tyhjennettävään biojäteastiaan, voidaan sekajäteastia tyhjentää kahdeksan tai jopa kuudentoista viikon välein.

Biojäteastiat on tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein. Neljän viikon tyhjennysväliä voidaan käyttää, jos biojäte kerätään tuulettuvaan biojäteastiaan, syväkeräysastiaan tai jäähdytettyyn jätehuoneeseen sijoitettuihin jäteastioihin, sekä  taajaman ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä talviaikana (viikot 41–17).

Pakkausjäteastiat on tyhjennettävä vähintään 24 viikon välein.

Vapaa-ajan kiinteistöjen tulee kuulua jätteenkuljetuksen piiriin vähintään toukokuun ja lokakuun alun (viikot 18–40) välisen ajan. Jos jäteastiaa käytetään vain kesällä, sen on oltava tyhjä kesäaikaisen käytön päättymisen jälkeen.

Merkitse jäteastiasi tarralla, jossa lukee kerättävä jätelaji, esim. polttokelpoinen jäte sekä kiinteistön osoitenumero tai muut tunniste. Maksuttomia jäteastiatarroja voit tilata asiakaspalvelustamme tai osoitteesta www.lsjh.fi/tilaamo.

LSJH:n tyhjentämät jäteastiat pyritään tyhjentämään aina samana viikonpäivänä, mutta tyhjennyspäivä voi vaihdella +/- 2 työpäivää. Voit tarkistaa LSJH:n palvelun piiriin kuuluvan jäteastiasi seuraavan tyhjennyspäivän kotisivujemme Chattibotti-palvelun kautta asiakasnumerosi avulla. Jäteastioita ei tyhjennetä arkipyhinä. Tyhjennyksiin vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa LSJH:lle viimeistään kolme arkipäivää ennen tyhjennystä. Tällaisia ovat mm. tyhjennyspalvelun päättäminen, tyhjennyskerran peruuttaminen tai tyhjennysten määräaikainen keskeyttäminen. Muistathan huolehtia, että LSJH:lla on ajantasaiset yhteystietosi.

Saariston jätehuolto eli aluekeräyspisteet

Jos et ole varma, onko saarikiinteistöllesi hankittava omat tyhjennettävät jäteastiat vai kuuluuko kiinteistön jätteet viedä aluekeräyspisteeseen, tarkista asia jätehuoltokartasta tai kysy neuvoa asiakaspalvelustamme.

Aluekeräyspisteitä on sijoitettu saariin ja rantojen tuntumaan paikkoihin, joissa saaristossa asuvat ja mökkeilevät liikkuvat. Osa aluekeräyspisteistä on käytössä vain kesäisin, loput ovat asukkaiden käytössä vuoden ympäri. Aluekeräyspisteet ovat lukittuja. Avaimen jäteasioihin saa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Aluekeräyksen jätemaksu on vuosimaksu ja se maksetaan jokaisesta asuin- tai vapaa-ajan rakennuksesta. Kiinteistön omistajan vaihtuessa kuluvan vuoden jätemaksun maksaa se, jonka omistuksessa kiinteistö oli 1. tammikuuta. Ruokajätteen kompostoiminen alentaa aluekeräyksen vuosimaksua. Vakituisen asunnon vuosimaksuun vaikuttaa myös asukasmäärä. Aluekeräyksen hinnasto löytyy tästä linkistä kohdasta 3.4. Ilmoita kompostoinnista kirjallisesti (ohjeet ilmoittamiseen täällä) jätehuoltolautakuntaan 31. maaliskuuta mennessä. Tällöin aluekeräyskeräysmaksun kompostointialennus voidaan huomioida saman vuoden laskutuksessa. Huomioithan, että kompostointialennusta ei myönnetä jälkikäteen laskutuksen tapahduttua. Kompostointi-ilmoitus tulee päivittää 5 vuoden välein.

Lietetyhjennykset Uudessakaupungissa

Tietoa lietekuljetuksista Uudessakaupungissa löydät tästä linkistä.

Muut palvelut