Lietteen keräys

Kemiönsaaressa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa ja Ruskolla lietekaivojen tyhjennyksestä sovitaan Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kanssa. Auran, Kaarinan, Liedon, Paimion, Salon, Sauvon, Turun ja Uudenkaupungin asukkaat sopivat vielä toistaiseksi tyhjennyksistä valitsemansa yrittäjän kanssa.

Lietesäiliöiden tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta 

Kunnan jätehuoltomääräykset määrittelevät lietekaivojen tyhjennysvälit ja ne ovat kaikille samat riippumatta siitä, onko lietteenkuljetus kiinteistön haltijan tai kunnan järjestämä.

Lietesäiliöt, joissa käsitellään vesikäymäläjätevesiä:

  • Useamman kuin yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kerran vuodessa.
  • Yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kahden vuoden välein.

Lietesäiliöt, joissa käsitellään vain pesuvesiä:

  • Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kolmen vuoden välein.

Umpisäiliöt:

  • Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa mutta kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Umpisäiliöt voidaan tyhjentää joko säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Seuraathan umpisäiliön täyttymistä esimerkiksi hälyttimen avulla, jotta voit tilata tyhjennyksen ajoissa.

Lietteenkäsittelyllä sama hinta koko alueella 

Jätehuoltolautakunta lisäsi jätetaksaan hinnan lietteenkäsittelylle maaliskuusta 2020 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen alueemme asukas maksaa saman verran lietteen käsittelystä, riippumatta siitä missä kunnassa asuu. Aiemmin käsittelymaksu vaihteli jätevedenpuhdistamolta toiselle. 

Käsittelymaksun lisäksi kuljettaja laskuttaa asukasta omasta palvelustaan, eli tyhjennyksestä, oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta lietekaivon tyhjentämisestä kannattaa pyytää useammalta yritykseltä. 

Lietteiden keräys siirtyy LSJH:lle koko toimialueella 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt siirtää koko toimialueen lietteiden keräykset kunnallisesti järjestettäviksi. Siirtymä tapahtuu vaiheittain vuosien 2021–2026 aikana.

Lietteen omatoiminen käsittely

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on sallittua tietyin ehdoin. Omatoimisesta käsittelystä, esimerkiksi kompostoinnista tai hyödyntämisestä maataloudessa, on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Lietteen hyödyntäminen maataloudessa edellyttää, että liete kalkkistabiloidaan tai käsitellään muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon. 

Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä saat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalta.