Lietteen keräys

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt siirtää koko toimialueen (pois lukien Uusikaupunki) lietteiden keräykset kunnallisesti järjestettäviksi. Siirtymä tapahtuu vaiheittain vuosien 2021–2026 aikana.

Kemiönsaaressa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa ja Ruskolla lietesäiliöiden tyhjennyksestä sovitaan Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kanssa.

Alla olevasta linkistä pääset sivustolle, jossa käsitellään lietesäiliöiden tyhjennystä erityisesti niissä kunnissa, joissa Lounais-Suomen Jätehuolto järjestää lietteen keräyksen.

Auran, Kaarinan, Liedon, Paimion, Salon, Sauvon, Turun ja Uudenkaupungin asukkaat sopivat vielä toistaiseksi tyhjennyksistä valitsemansa yrittäjän kanssa.

Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan tyhjennyspalvelusta oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä. Lietteen käsittelymaksu määräytyy vastaanottopaikkaan vietäessä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan taksan mukaisesti.

Lietekuljetukset hoituvat tulevaisuudessa LSJH:n kanssa

Siirtymän myötä asumisessa syntyvät saostus- ja umpisäiliölietteet kerätään kaikilta kiinteistöiltä, joita ei ole liitetty kunnan tai osuuskunnan viemäriverkostoon. Kunnan järjestämän lietekuljetuksen alettua tyhjennyksiä ei enää tilata lietteen kuljettajalta, vaan asukkaat sopivat tyhjennyksistä suoraan LSJH:n kanssa.

Lietteenkäsittelyllä sama hinta koko alueella 

Jätehuoltolautakunta lisäsi jätetaksaan hinnan lietteenkäsittelylle maaliskuusta 2020 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen alueemme asukas maksaa saman verran lietteen käsittelystä, riippumatta siitä missä kunnassa asuu. Aiemmin käsittelymaksu vaihteli jätevedenpuhdistamolta toiselle.


Lietesäiliöiden tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta 

Kunnan jätehuoltomääräykset määrittelevät lietesäiliöiden tyhjennysvälit ja ne ovat kaikille samat riippumatta siitä, onko lietteenkuljetus kiinteistön haltijan tai kunnan järjestämä.

Lietesäiliöt, joissa käsitellään vesikäymäläjätevesiä:

  • Useamman kuin yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kerran vuodessa.
  • Yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kahden vuoden välein.

Lietesäiliöt, joissa käsitellään vain pesuvesiä:

  • Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kolmen vuoden välein.

Umpisäiliöt:

  • Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa mutta kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Umpisäiliöt voidaan tyhjentää joko säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Seuraathan umpisäiliön täyttymistä esimerkiksi hälyttimen avulla, jotta voit tilata tyhjennyksen ajoissa.

Lietteen omatoiminen käsittely

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on sallittua tietyin ehdoin. Omatoimisesta käsittelystä, esimerkiksi kompostoinnista tai hyödyntämisestä maataloudessa, on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Lietteen hyödyntäminen maataloudessa edellyttää, että liete kalkkistabiloidaan tai käsitellään muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon. 

Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä saat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalta. 


Uutisia