Lietteen keräys

Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Paraisilla, Raisiossa ja Ruskolla lietekaivojen tyhjennyksestä sovitaan Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kanssa. Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Naantalin, Paimion, Pöytyän, Salon, Sauvon, Turun ja Uudenkaupungin asukkaat sopivat vielä toistaiseksi tyhjennyksistä valitsemansa yrittäjän kanssa.

Säännölliset tyhjennykset kaikissa kunnissa 

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien vesivessallisten asuntojen saostussäiliöt ja pienpuhdistamot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, on saostussäiliöt tyhjennettävä joka toinen vuosi. Umpisäiliöt tyhjennetään aina tarvittaessa. 

Kunnan jätehuoltomääräykset määrittelevät lietekaivojen tyhjennysvälit ja ne ovat kaikille samat riippumatta siitä, onko lietteenkuljetus kiinteistön haltijan tai kunnan järjestämänä. 

Lietteenkäsittelyllä sama hinta koko alueella 

Jätehuoltolautakunta lisäsi jätetaksaan hinnan lietteenkäsittelylle maaliskuusta 2020 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen alueemme asukas maksaa saman verran lietteen käsittelystä, riippumatta siitä missä kunnassa asuu. Aiemmin käsittelymaksu vaihteli jätevedenpuhdistamolta toiselle. 

Käsittelymaksun lisäksi kuljettaja laskuttaa asukasta omasta palvelustaan, eli tyhjennyksestä, oman hinnastonsa mukaan. Tarjousta lietekaivon tyhjentämisestä kannattaa pyytää useammalta yritykseltä. 

Lietteiden keräys siirtyy LSJH:lle koko toimialueella 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt siirtää koko toimialueen lietteiden keräykset kunnallisesti järjestettäviksi. Siirtymä tapahtuu vaiheittain vuosien 2021–2026 aikana. 

Lietteen omatoiminen käsittely

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on sallittua tietyin ehdoin. Omatoimisesta käsittelystä, esimerkiksi kompostoinnista tai hyödyntämisestä maataloudessa, on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Lietteen hyödyntäminen maataloudessa edellyttää, että liete kalkkistabiloidaan tai käsitellään muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon. 

Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä saat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalta.