Ilmoita jätevesilietteen hyödyntämisestä maataloudessa

OmaLSJH -asiointipalvelussamme on palvelukatko la 3.6. klo 19:00 - su 4.6. klo 01:00 välillä, palvelintöiden vuoksi.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa jätehuoltolautakunnalle jokaisesta jätevesilietteen omatoimisesta käsittelytapahtumasta. Voit myös ladata ja tulostaa lomakkeen pdf-tiedostona. Muista tehdä ilmoitus ennen käsittelyn aloittamista, mieluiten kaksi viikkoa etukäteen. Jätehuoltolautakunta toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää hygieeniseksi käsiteltynä ja lannoitustarkoituksessa peltoon. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston (ent. Eviran) ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jätteen haltija saa omien lietteidensä ohella ottaa edellä mainituin edellytyksin käsiteltäväkseen enintään 10 lähellä sijaitsevan asuinkiinteistön lietteet.