Ilmoita jätevesilietteen hyödyntämisestä maataloudessa

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa jätehuoltolautakunnalle jokaisesta jätevesilietteen omatoimisesta käsittelytapahtumasta. Muista tehdä ilmoitus ennen käsittelyn aloittamista, mieluiten kaksi viikkoa etukäteen. Jätehuoltolautakunta toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää hygieeniseksi käsiteltynä ja lannoitustarkoituksessa peltoon. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston (ent. Eviran) ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Oman asuinkiinteistönsä lietteitä hyödyntävä aktiiviviljelijä saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään viideltä (5) muulta naapurissa tai lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä asumisessa syntyvät lietteet ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa asumisessa syntyvät lietteet.