Ilmoita jätevesilietteen omatoimisesta kompostoinnista

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa jätehuoltolautakunnalle jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä kompostoimalla liete kiinteistöllä. Voit myös ladata ja tulostaa lomakkeen pdf-muodossa. Muista tehdä ilmoitus ennen kompostoinnin aloittamista, mieluiten kaksi viikkoa etukäteen.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa vuoden käymäläjätevesilietteen kompostoinnille ja kaksi vuotta pesuvesilietteiden kompostoinnille. Jätehuoltolautakunta toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.