Ekopisteet & aluekeräys

Ekopisteet pakkausjätteille ja paperille

Ekopisteet ovat pakkausjätteiden ja paperin keräyspisteitä. Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueelta löytyy sekä LSJH:n omia LSJH-ekopisteitä, että Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ylläpitämiä Rinki-ekopisteitä. Ekopisteet on tarkoitettu vain kotitalouksien (sekä vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat) käyttöön ja niitä voi käyttää LSJH:n osakaskuntien kuntarajojen yli.

LSJH:n ylläpitämissä kierrätyspisteissä eli LSJH-ekopisteissä kerätään:

  • lasipakkauksia
  • metallipakkauksia ja pienmetallia
  • 1.7.2024 alkaen muovipakkauksia (lähes kaikissa mantereen LSJH-ekopisteissä)
  • 1.7.2024 alkaen kartonkia (lähes kaikissa mantereen LSJH-ekopisteissä)
  • lisäksi keräyspaperia lähes kaikilla ekopisteillä

Ekopisteet kartalla

Kaikki LSJH-ekopisteet sekä Rinki-ekopisteet ja tiedon siitä, mitä jätteitä ekopisteille voi viedä, löydät osoitteesta www.kierratys.info.

Jos asukkaan oman taloyhtiön jätepisteessä on pakkausjäteastiat, pakkausjätteet kannattaa laittaa taloyhtiön keräysastiaan ekopisteelle viennin sijaan.

Pakkausjätteitä ovat kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkaukset sekä pienmetalli.

Pakkausjätteiden keräämisestä ja kierrättämisestä Suomessa vastaavat pakkausten tuottajat ja maahantuojat. Tuottajien puolesta keräyksen järjestää Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Kuntien jäteyhtiöt voivat halutessaan täydentää Ringin keräystä. LSJH täydentää pakkausten tuottajien ekopisteverkostoa alueellaan yli sadalla LSJH-ekopisteellä, joiden lisäksi avovesikaudella järjestetään keräystä lähes 50 ulkosaariston pisteellä.

Kierrättäminen on helppo keino vähentää luonnolle aiheutuvaa kuormitusta. Huolellisesti lajiteltuna jätemateriaalia voidaan hyödyntää teollisuuden raaka-aineena.


Saarikiinteistöjen aluekeräyspisteet sekajätteelle

Aluekeräyspisteillä kerätään sekajätettä sellaisilta saarikiinteistöiltä, joille ei ole kiinteää tieyhteyttä. Tällaisten kiinteistöjen asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat kuljettavat sekajätteen aluekeräyspisteille itse. Saaristossa aluekeräyspisteiden yhteydessä on useimmiten myös ekopiste eli pakkausjätteiden keräyspiste.


Anna palautetta ekopisteistä tai aluekeräyspisteistä

Palautelomakkeen avulla voi ilmoittaa esimerkiksi täydestä tai rikkinäisestä astiasta, siivoustarpeesta tai lähettää vapaamuotoisen palautteen. Lomakkeen avulla voi myös ehdottaa kokonaan uutta LSJH-ekopistettä toivomaansa sijaintiin. Palautteen voi halutessaan antaa anonyymisti.

Rinki-ekopisteet eivät löydy LSJH-ekopisteiden palautelomakkeelta. Jos et löydä palautelomakkeesta sitä ekopistettä, josta haluat antaa palautetta, palaute tulee antaa Ringin verkkosivujen kautta täältä.

Aluekeräys- ja ekopiste saaristossa.