24.4.2024

Uutiset

EU:n tuottajavastuuvalmistelu vesitti poistotekstiilin jalostuslaitoksen rakentamisen Turkuun

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on päättänyt luopua Turkuun suunnitellusta 20 000 tonnin kapasiteettiin yltävästä poistotekstiilin jalostuslaitoksesta. Yhtiön mukaan investoinnille ei näköpiirissä olevassa toimintaympäristössä ole toiminnallisia tai taloudellisia edellytyksiä.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) luopuu pitkään suunnitellusta poistotekstiilin jalostuslaitoksesta. 18 lounaissuomalaisen kunnan yhteisen jätehuoltoyhtiön yhtiökokous päätti asiasta eilisessä kokouksessaan yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

– Lopullista päätöksentekoa laitosinvestoinnista on jouduttu siirtämään, sillä EU:n päätökset poistotekstiilistä ja jätepuitedirektiivin muutoksesta ovat toistuvasti siirtyneet. Uusi jätepuitedirektiivi on vihdoin valmistumassa, ja sen myötä astuu voimaan poistotekstiilin harmonisoitu tuottajavastuu. Se siirtää tuottajille vastuun poistotekstiilin uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja kustannuksista, mikä vie edellytykset LSJH:n suunnittelemalta täyden mittakaavan jalostuslaitokselta, kertoo LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.  

Toimintaympäristö muuttui pilot-linjaston käyttöönoton jälkeen

LSJH toteutti Paimioon poistotekstiilin kuidunavaukseen keskittyneen pilot-laitoksen, joka aloitti toimintansa syksyllä 2021. Tuolloin tavoitteena oli rakentaa täyden mittakaavan jalostuslaitos Turun Topinpuiston alueelle jo kuluvan vuosikymmen puolivälissä. Toimintaympäristö muuttui kuitenkin EU:n tekstiilistrategian ja jätepuitedirektiivin ympärillä käydyn keskustelun myötä nopeasti epävarmaksi.

– Paimion pilot-linjasto antoi meille hyvää osaamista, mutta vajaa vuosi sitten luovuimme luontevan tilaisuuden tullen pilotista ja päätimme toistaiseksi keskittyä poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun, vaikka isomman mittakaavan jalostuslaitoksen valmistelua vielä jatkoimmekin, LSJH:n kehitysjohtaja Teemu Jutila sanoo.

– Vuodessa 20 000 tonnia poistotekstiiliä käsittelevän laitoksen rakentaminen olisi kuitenkin edellyttänyt varmuutta toimintaedellytyksistä ja myös raaka-aineen saatavuudesta. Poistotekstiilin erilliskeräys alkoi vuonna 2023 ja myös keräysmäärät ovat jääneet kauas laitoksen tarpeista, Jutila jatkaa.

Business Finland myönsi LSJH:lle 5,2 miljoonan euron investointiavustuksen laitoksen toteuttamiseen, mutta myös investoinnin alkuperäiset kustannukset ehtivät suunnitteluaikana lähes kaksinkertaistua alkuperäisistä.

Keräys- ja lajittelutoiminnot jatkuvat entisellään

Jukka Heikkilän mukaan LSJH neuvotteli tuloksetta 25 mahdollisen kumppanin kanssa hankkeen toteuttamiseksi yhdessä. Lopullinen isku oli kuitenkin EU:n jätepuitedirektiivi, joka toteutuneessa muodossaan vei taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset investoinnilta.

– Nyt jatkamme poistotekstiilin valtakunnallista keräys- ja lajittelupalvelua suomalaisille jätelaitoksille ainakin tämän vuoden loppuun asti. Vuoden vaihteen jälkeisen toiminnan edellytyksiä arvioidaan parhaillaan, Heikkilä toteaa.