Hinnastot ja jätetaksa

LSJH:n astiapalvelusta tilattujen 140 litraisten tuulettuvien biojäteastioiden toimitukset ovat viivästyneet muutamalla viikolla runsaan kysynnän vuoksi. Osa toimituksista tapahtuu vasta kesäkuussa. Viivästys ei vaadi toimenpiteitä biojäteastian tilanneilta asukkailta. Pahoittelemme tilannetta.

Jätemaksut – miten ne määräytyvät?

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta: mm. jätteiden keräys ja kuljetus, hyödyntäminen ja muu käsittely, jäteneuvonta ja jätehuollon kehittäminen. Jätemaksuilla katetaan myös jätehuoltoviranomaisen toiminta. 

Jätemaksut ja niiden yksityiskohtaiset perusteet sisältyvät kunnan jätetaksaan. Kunnan jätehuoltoviranomaisena toimiva Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Jätetaksa on voimassa kaikissa lautakunnan jäsenkunnissa. Taksaa sovelletaan vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvään jätteeseen ja muuhun kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen (jätelain 32-33 §:t). Taksan mukaisista jätemaksuista saaduilla tuloilla katetaan jätehuollon palvelutasokuvauksessa määritellyt jätehuoltopalvelut.

Jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan hoitaa jätehuollon palvelutehtävistä vastaava kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Jätemaksut suoritetaan jätehuoltoyhtiölle. Jätetaksaan perustuvat hinnat löytyvät Lounais-Suomen Jätehuollon verkkosivuilta. 

Jätemaksut perustuvat jätehuollon järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Lue lisää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta.

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa.

tteiden vastaanottomaksut LSJH:n lajitteluasemilla

Hinnastoja sovelletaan silloin, kun jätettä tuodaan omatoimisesti lajitteluasemalle tai jätekeskukseen.


Laskutusrytmi

LSJH:n laskutusrytmiä on muutettu vuoden 2024 alussa. Nykyisin lähetämme asiakkaalle laskun, kun laskun summa on yli 25 €, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Poikkeuksena tähän ovat loppulaskut ja erikseen laskutettavat palvelut, joita ei ole määritelty taksassa. Muutoksen myötä laskutus tapahtuu ajallisesti lähempänä toteutuneita palveluita, mikä tekee laskujen oikeellisuuden seurannan helpommaksi asukkaille.


E-laskun käyttöönotto

E-lasku on sähköisessä muodossa verkkopankkiin saapuva lasku. E-lasku sisältää samat tiedot kuin paperinen lasku. Ainoa ero perinteisen paperilaskun ja sähköisen e-laskun välillä on toimitustapa. Voit tilata LSJH:n laskut e-laskuina oman pankkisi verkkopalvelussa. Verkkopankissasi tapahtuvaan e-laskuvaltuutukseen tarvitset LSJH:n asiakasnumerosi ja viitenumeron, jotka löytyvät viimeisimmältä paperilaskultasi. Lue lisää.

Paperilasku on muuttunut maksulliseksi 1.2.2023, ja sen hinta on 3,50 €/kpl (sis. ALV).