Ilmoita jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä määräajaksi

Denna blankett används, när man vill avbryta fastighetens avfallstransport för över 6 månader på grund av att man inte använder fastigheten. Blanketten sänds till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Ytterligare måste avbrottet i transporterna överenskomma med transportföretagare i varje fall. Om avbrottet varar under 6 månader, behövs ingen skriftlig anmälan.