Jätelaki uudistui – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Uusi jätelaki on tuonut taloyhtiölle ja asukkaille uusia velvoitteita lajitteluun. Sen mukaan kaikissa yli viiden huoneiston taloyhtiöissä taajamissa on oltava jätepiste, jossa lajitellaan erikseen sekajäte, biojäte, kartonki-, muovi-, metalli- sekä lasipakkaukset. Tämän lisäksi tiheästi asutuilla alueilla biojäte on lajiteltava biojäteastiaan tai kompostoriin. Kuntien tehtävä on huolehtia jätekuljetuksista.

Uusi jätelaki astui voimaan heinäkuussa 2021. Muutokset jätteiden keräyksessä ja kuljetuksissa toteutuvat vähitellen siirtymäajan puitteissa vuoden 2024 loppuun mennessä. Tällä sivulla kerromme jätelakiuudistuksen käytännön vaikutuksista ja vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin uuteen jätelakiin liittyen.

Miksi jätelaki uudistui?

Uudistuksen avulla Suomen tavoitteena on saavuttaa useita EU-direktiivien edellyttämiä jätehuollon ja kierrätyksen tavoitteita. Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä halutaan nostaa seuraavan 15 vuoden aikana nykyisestä noin 40 prosentista jopa 65 prosenttiin. Varsinkin biojätteen kierrätykseen pistetään lisää vauhtia.

Uudet erilliskeräysvelvoitteet

JätelajiAsuntojen määrä,
kiinteistö taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö yli 10 000
asukkaan taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö taajaman
ulkopuolella
Sekajäte1 tai enemmän1 tai enemmän1 tai enemmän
Biojäte5 tai enemmän 1 tai enemmän *
Metalli (pakkaukset
ja pienmetalli)
5 tai enemmän
Lasipakkaukset5 tai enemmän
Muovipakkaukset5 tai enemmän
Kartonkipakkaukset5 tai enemmän
KeräyspaperiKuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

* viimeistään 19 päivästä heinäkuuta 2024

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Biojätteen kompostoinnista tulee aina tehdä kompostointi-ilmoitus.

Kiinteistöillä erilliskerättävien pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamiksi porrastetusti 1.7.2023 alkaen alueesta ja astiatyypistä riippuen:

  • 1.7.2023: Rusko, Paimio, Salo ja Sauvo – kaikki astiatyypit
  • 1.7.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä ja Turku – muut kuin pyörälliset jäteastiat
  • 1.10.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä, Turku – pyörälliset jäteastiat
  • 1.11.2023: Uusikaupunki – kaikki astiatyypit
  • Biojätteen kuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamiksi asteittain tammi-heinäkuussa 2024.
  • Polttokelpoisen sekajätteen kuljetusten osalta ei muutoksia nykytilanteeseen.

Puristimet ja paalatut pakkausjätteet sekä kartonkirullakot siirtyvät LSJH:n kuljetusten piiriin pyörällisten jäteastioiden aikataulussa.

Miten uudistus tulee näkymään arjessa?

Kaikkien taajamissa sijaitsevien, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen on tullut heinäkuuhun 2022 mennessä aloittaa biojätteen lajittelu joko liittymällä kiinteistökohtaiseen biojätteenkuljetukseen tai kompostoimalla biojätteet itse.

Lajittelumahdollisuudet paranevat lähitulevaisuudessa entisestään, kun taajamissa vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä aloitettiin pienmetallin keräyksen lisäksi myös lasi-, kartonki- ja muovipakkausten keräys heinäkuuhun 2023 mennessä. Metallipakkausten ja pienmetallin keräystä voidaan jatkaa kuten ennenkin, koskien kiinteistöjä, joissa asuntoja on neljä tai enemmän. Poistotekstiilien keräys laajeni vuoden 2023 alussa koko maahan. Biojätteen keräys laajenee heinäkuuhun 2024 mennessä yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön, joko biojätekeräyksen tai kompostorin muodossa. Molempien käyttöönotossa tarjoamme kattavaa neuvontaa ja tukea.

Uuden jätelain ja siihen liittyvien muutosten ei pidä antaa viedä yöunia. Tärkeintä on, että lajittelu otetaan osaksi arkirutiinia.

Jos olet suunnittelemassa muutoksia esimerkiksi taloyhtiön tai kuntakiinteistön jätehuoltoon lähiaikoina, soita ensin meille, niin katsotaan yhdessä paras tapa edetä jätelakimuutokset huomioon ottaen. Pientaloasukkaan jätehuoltoon tulee muutoksia, jos kiinteistö sijaitsee biojätteen keräysvelvoitteen piiriin määritellyllä alueella. Jätehuoltokartasta voit tarkistaa, sijaitseeko kiinteistösi tällaisella alueella. Näiden kiinteistöjen osalta sinun on valittava, kompostoitko biojätteen vai hankitko pihallesi tyhjennettävän biojäteastian.

Tiedotamme aktiivisesti asukkaita ja muita sidosryhmiä muutoksiin liittyvissä asioissa.

Mikä on LSJH:n rooli?

Uuden jätelain myötä erilliskerättyjen jätteiden kuljetusvastuu siirtyy LSJH:lle asetuksessa olevien siirtymäaikojen puitteissa. Tavoitteena on, että siirtymäajan päätyttyä LSJH:n kilpailuttamat yrittäjät keräävät ja kuljettavat kaikki pakkausjätteet ja biojätteet kiinteistöiltä kaikissa osakaskunnissamme. Lisäksi kilpailutetaan myös polttokelpoisten jätteiden keräys ja kuljetus niissä osakaskunnissa, joissa jätteenkuljetus on kunnan vastuulla.

Me siis huolehdimme jatkossa asukkaiden puolesta jäteastioiden tyhjennysten kilpailutuksista, jolloin asukkaat saavat säännöllisesti kilpailutetut hinnat. Myös jätteenkuljetuksiin liittyviin asiakaspalveluyhteydenottoihin vastaa tulevaisuudessa LSJH:n palveluneuvoja. Ykköstavoitteenamme on hyvien jätehuoltopalveluiden varmistaminen.