Jätelaki uudistui – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Uusi jätelaki on tuonut taloyhtiölle ja asukkaille uusia velvoitteita lajitteluun. Sen mukaan kaikissa yli viiden huoneiston taloyhtiöissä taajamissa on oltava jätepiste, jossa lajitellaan erikseen sekajäte, biojäte, kartonki-, muovi-, metalli- sekä lasipakkaukset. Tämän lisäksi tiheästi asutuilla alueilla biojäte on lajiteltava biojäteastiaan tai kompostoriin. Kuntien tehtävä on huolehtia jätekuljetuksista.

Uusi jätelaki astui voimaan heinäkuussa 2021. Tällä sivulla kerromme jätelakiuudistuksen käytännön vaikutuksista ja vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin uuteen jätelakiin liittyen.

Miksi jätelaki uudistui?

Uudistuksen avulla Suomen tavoitteena on saavuttaa useita EU-direktiivien edellyttämiä jätehuollon ja kierrätyksen tavoitteita. Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä halutaan nostaa seuraavan 15 vuoden aikana nykyisestä noin 40 prosentista jopa 65 prosenttiin. Varsinkin biojätteen kierrätykseen pistetään lisää vauhtia.

Uudet erilliskeräysvelvoitteet

JätelajiAsuntojen määrä,
kiinteistö taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö yli 10 000
asukkaan taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö taajaman
ulkopuolella
Sekajäte1 tai enemmän1 tai enemmän1 tai enemmän
Biojäte5 tai enemmän 1 tai enemmän
Metalli (pakkaukset
ja pienmetalli)
5 tai enemmän
Lasipakkaukset5 tai enemmän
Muovipakkaukset5 tai enemmän
Kartonkipakkaukset5 tai enemmän
KeräyspaperiKuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Biojätteen kompostoinnista tulee aina tehdä kompostointi-ilmoitus.

Julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan sekä elinkeinotoiminnan harjoittajan (jätteen haltijan) on heinäkuusta 2022 lähtien järjestettävä toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys, jos kiinteistö sijaitsee taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella ja jos toiminnassa syntyy jätettä keskimäärin vähintään seuraavasti:

JätelajiKeskimääräinen jätemäärä
Biojäte (muu kuin puutarha- tai puistojäte)10 kg viikossa
Metalli (pakkaukset ja pienmetalli)2 kg viikossa
Lasipakkaukset2 kg viikossa
Muovipakkaukset5 kg viikossa
Paperi- ja kartonkipakkaukset5 kg viikossa
KeräyspaperiKuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Lisäksi on järjestettävä puutarha- ja puistojätteen, tekstiilijätteen ja suurikokoisten käytöstä poistettujen esineiden sekä muun kuin edellä tarkoitetun muovi-, paperi-, kartonki-, lasi- ja metallijätteen erilliskeräys mahdollisuuksien mukaan.

Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla tai muulla vastaavalla pienimuotoisella käsittelyllä. Käsittely tulee toteuttaa jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Huomioi myös, että biojätteen kompostoinnista tulee aina tehdä kompostointi-ilmoitus.

 • Kiinteistöillä erilliskerättävien pakkausjätteiden kuljetukset ovat siirtyneet LSJH:n kilpailuttamiksi vuonna 2023 alueesta ja astiatyypistä riippuen seuraavasti:
  • 1.7.2023: Rusko, Paimio, Salo ja Sauvo – kaikki astiatyypit
  • 1.7.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä ja Turku – muut kuin pyörälliset jäteastiat
  • 1.10.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä, Turku – pyörälliset jäteastiat
  • 1.11.2023: Uusikaupunki – kaikki astiatyypit
  • Puristimet ja paalatut pakkausjätteet sekä kartonkirullakot siirtyivät LSJH:n kuljetusten piiriin pyörällisten jäteastioiden aikataulussa.
 • Biojätteen kuljetukset siirtyivät LSJH:n kilpailuttamiksi asteittain tammi-toukokuussa 2024. Lue lisää.
 • Monilokerokeräykset siirtyvät LSJH:n hoidettaviksi vuoden 2025 aikana. Siirtymän yhteydessä monilokeroastiossa kerättävät jätelajit tulevat jatkossa olemaan pakkausjätteitä eli lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä metallit. Tulemme tiedottamaan kirjeitse kaikkia asiakkaita, joilla on parhaillaan monilokeroastia käytössä.
 • Sekajätteen kuljetusten osalta ei muutoksia nykytilanteeseen.

Miten uudistus tulee näkymään arjessa?

Kaikkien taajamissa sijaitsevien, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen on tullut heinäkuuhun 2022 mennessä aloittaa biojätteen lajittelu joko liittymällä kiinteistökohtaiseen biojätteenkuljetukseen tai kompostoimalla biojätteet itse. Biojätteen keräysvelvoite laajenee Suomessa heinäkuuhun 2024 mennessä kaikkiin kiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa, joko biojätekeräyksen tai kompostorin muodossa. LSJH:n alueella biojätteen erilliskeräysvelvoite tuli voimaan 13.5.2024 mennessä.

Lisäksi lajittelumahdollisuudet paranivat entisestään, kun taajamissa vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä aloitettiin pienmetallin keräyksen lisäksi myös lasi-, kartonki- ja muovipakkausten keräys vuoden 2023 aikana. Metallipakkausten ja pienmetallin keräystä jatkettiin kuten ennenkin, koskien kiinteistöjä, joissa asuntoja on neljä tai enemmän. Poistotekstiilien keräys laajeni vuoden 2023 alussa koko maahan.

Käytännön neuvoja

Uuden jätelain ja siihen liittyvien muutosten ei pidä antaa viedä yöunia. Tärkeintä on, että lajittelu otetaan osaksi arkirutiinia. Jos olet suunnittelemassa muutoksia esimerkiksi taloyhtiön tai kuntakiinteistön jätehuoltoon lähiaikoina, soita ensin meille, niin katsotaan yhdessä paras tapa edetä jätelakimuutokset huomioon ottaen. Pientaloasukkaan jätehuoltoon on tullut muutoksia, jos kiinteistö sijaitsee biojätteen keräysvelvoitteen piiriin määritellyllä alueella. Jätehuoltokartasta voit tarkistaa, sijaitseeko kiinteistösi tällaisella alueella. Näiden kiinteistöjen osalta sinun on valittava, kompostoitko biojätteen vai hankitko pihallesi tyhjennettävän biojäteastian. Tarjoamme kattavaa neuvontaa ja tukea biojätteen lajitteluun ja kompostointiin.

Tiedotamme aktiivisesti asukkaita ja muita sidosryhmiä muutoksiin liittyvissä asioissa.

Mikä on LSJH:n rooli?

Uuden jätelain myötä erilliskerättyjen jätteiden kuljetusvastuu siirtyy LSJH:lle asetuksessa olevien siirtymäaikojen puitteissa. Tavoitteena on, että siirtymäajan päätyttyä LSJH:n kilpailuttamat yrittäjät keräävät ja kuljettavat kaikki pakkausjätteet ja biojätteet kiinteistöiltä kaikissa osakaskunnissamme. Lisäksi kilpailutetaan myös sekajätteiden keräys ja kuljetus niissä osakaskunnissa, joissa jätteenkuljetus on kunnan vastuulla.

Me siis huolehdimme jatkossa asukkaiden puolesta jäteastioiden tyhjennysten kilpailutuksista, jolloin asukkaat saavat säännöllisesti kilpailutetut hinnat. Myös jätteenkuljetuksiin liittyviin asiakaspalveluyhteydenottoihin vastaa tulevaisuudessa LSJH:n palveluneuvoja. Ykköstavoitteenamme on hyvien jätehuoltopalveluiden varmistaminen.