Biojätteen erilliskeräysvelvoite

Biojätteet entistä tehokkaammin kierrätykseen

Uusi jätelaki ja sitä täydentävät asetukset tulivat voimaan vuonna 2021. Uudistuksen avulla Suomen tavoitteena on saavuttaa useita EU-direktiivien edellyttämiä jätehuollon ja kierrätyksen tavoitteita. Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä halutaan nostaa nykyisestä noin 40 prosentista jopa 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Varsinkin biojätteen kierrätykseen kaivataan lisää vauhtia. Lajittelututkimusten mukaan polttokelpoisen jätteen roskapussista jopa yli kolmasosa on biojätettä. Biojätteen lajittelussa on siis paljon parantamisen varaa.

Biojätteen keräyksen ja kuljetuksen muutokset toteutuvat vähitellen siirtymäaikojen puitteissa.

 • Kaikkien taajamissa sijaitsevien, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen on pitänyt heinäkuuhun 2022 mennessä aloittaa biojätteen lajittelu joko liittymällä kiinteistökohtaiseen biojätteenkuljetukseen tai kompostoimalla biojätteet itse.
 • Biojätteen keräysvelvoite laajenee heinäkuuhun 2024 mennessä yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön – myös omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin. Vaihtoehtoina on hankkia kompostori tai tyhjennettävä biojäteastia, joko omaksi tai kimppaan naapureiden kanssa.
  • Tarkista Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jätehuoltokartasta kuuluuko kiinteistösi 10 000 asukkaan taajama-alueeseen eli sellaiselle alueelle, jota biojätteen erilliskeräysvelvoite koskee.
  • LSJH:n biojätekartasta voit tarkistaa, milloin oman kiinteistösi biojätekeräys alkaa tai siirtyy LSJH:lle.
  • Olemme vuoden 2023 aikana kirjeitse yhteydessä kaikkiin asukkaisiin, joiden kodit tai vapaa-ajanasunnot tulevat uusina biojätteen keräysvelvoitteen piiriin.

Biojätteiden kuljetusvastuu siirtyy LSJH:lle

Uuden jätelain myötä erilliskerättyjen biojätteiden kuljetusvastuu siirtyy meille, eli LSJH:lle. Kaikki biojätteiden kuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamiksi vuoden 2024 alkupuoliskolla. Tarkat siirtymäajat tarkistettavissa biojätekartasta. Tämän jälkeen kilpailuttamamme yrittäjät keräävät ja kuljettavat biojätteet kiinteistöiltä kaikissa osakaskunnissamme. Me siis huolehdimme asukkaiden puolesta biojäteastioiden tyhjennysten kilpailutuksista, jolloin asukkaat saavat säännöllisesti kilpailutetut hinnat. Jatkossa kaikki jätteenkuljetuksiin liittyvät asiakaspalveluyhteydenotot saa suunnata meille.


Biojätteen lajittelusta on paljon hyötyä

 • Polttokelpoisen jätteen seassa biojäte on kutsumaton kuokkavieras, sillä märkä biojäte laskee polttokelpoisen jätteen lämpöarvoa.
 • Lajittelemalla biojätteen erikseen voit vähentää polttokelpoisen jätteen määrää ja pidentää jäteastian tyhjennysväliä jopa 16 viikkoon.
 • Biojätteen käsittelymaksu on alhaisempi kuin polttokelpoisen jätteen, joten tarkalla lajittelulla on mahdollista säästää paitsi ympäristöä, myös jätekuluja.
 • Toiminta-alueemme asuinkiinteistöiltä erilliskerätty biojäte kuljetetaan Uuteenkaupunkiin Biolinjalle, missä siitä valmistetaan mädättämällä biokaasua ja lannoitteita. Kun lajittelet biojätteet tyhjennettävään biojäteastiaan, autat siis samalla tuottamaan kotimaista energiaa. Vain yhdestä kilosta biojätettä saa 100 tuntia virtaa puhelimeen!
 • Kompostoimalla biojätteet saat ravinteikasta multaa kotipuutarhan kasveille.
 • Lue lisää tärkeitä faktoja biojätteen lajittelun hyödyistä

Miten biojätteen keräys tulee järjestää?

Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtoina on hankkia kompostori tai biojäteastia joko omaksi tai kimppaan naapurien kanssa.

1. Kompostointi

Kotikompostorissa keittiön biojäte muuttuu kätevästi muhevaksi mullaksi. Valmista multaa voi hyödyntää oman pihan istutusten hoidossa ja puutarhaviljelyssä. Kompostori voi olla myös useamman naapurin yhteinen tai koko taloyhtiön käytössä. Tällöin kompostorille tulee sopia vastuuhenkilö ja jakaa hoitovastuut selkeästi.

Kompostoiminen on suositeltava tapa käsitellä biojätteet niiden syntypaikalla. Kompostoimalla voi edistää biojätteiden kierrätystä ja vähentää niiden kuljetustarvetta sekä jätehuollon kustannuksia.
Kompostorin voi rakentaa itse tai ostaa valmiin omien käyttötarpeiden mukaisesti. Biojätteen kompostointiin tarkoitetussa kompostorissa tulee olla seinät, kansi ja pohja, jotka estävät rottien ja muiden haittaeläinten pääsyn kompostoriin. Jos kompostoria käytetään ympäri vuoden, on sen toimiakseen oltava lämpöeristetty.

Jos kompostoit, tee ilmoitus sähköisen asiakaspalvelun kautta

Jätelaki edellyttää, että asuinkiinteistöllä syntyvän keittiöbiojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, joilla kompostoidaan keittiössä syntyvää biojätettä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Mikäli kompostoit biojätteesi, tulee siitä ilmoittaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. Ilmoittaminen onnistuu helposti sähköisen asiointipalvelun kautta. Ohjeet palvelun käyttöön löytyvät tämän sivun lopusta. Ilmoitus menee palvelun kautta jätehuoltolautakunnalle ja välittyy samalla myös meille LSJH:lle, jolloin saamme tiedon, ettei kiinteistöllesi tarvita erillistä biojäteastian tyhjennyspalvelua. Jos olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen ennen 1.8.2022, ilmoitus täytyy tehdä uudelleen, koska vanha ilmoitus ei riitä nykyisen rekisterin vaatimuksiin. Mikäli kompostoria käyttää useampi kiinteistö, eli kyse on niin kutsutusta kimppakompostorista, erittele kompostointi-ilmoitukseen kaikkien kiinteistöjen tiedot (erityisesti kiinteistöjen osoitteet) ilmoituslomakkeen Lisätiedot-kohdassa. Ilmoituksen tekee kimppakompostorin vastuuhenkilö.  

Mikäli sähköisen palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, voi ilmoituksen tehdä myös tulostettavalla lomakkeella, joka toimitetaan jätehuoltoviranomaiselle postitse. Lisää tietoa kompostointia koskevasta ilmoittamisesta sekä tulostettava lomake löytyvät jätehuoltolautakunnan sivuilta osoitteesta www.turku.fi/kompostointi.

Kompostointi-ilmoituksilla kerätyt tiedot merkitään jätteenkuljetus- ja kompostointirekisteriin. Kompostointirekisterin myötä kompostoijien ahkera työ biojätteen lajittelijoina saadaan otettua huomioon valtakunnallisen biojätteen kierrätysasteen laskennassa. Tietoja käytetään myös apuna kompostoinnin vaihtoehtona olevan biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen suunnittelussa ja toteutuksessa, sillä kiinteistöt, jotka ovat kompostointinsa reksiteriin ilmoittaneet, eivät tarvitse biojätteen erilliskeräystä.

2. Biojätteen erilliskeräys

Biojäteastian tyhjennyspalvelut tilataan LSJH:lta. Kätevimmin hoidat tilauksen sähköisen asiakaspalvelun kautta. Biojäteastioina pienkiinteistöillä käytetään pyörällisiä 140 l tai 240 l astioita. Biojäteastia tulee tyhjentää viikoittain tai kahden viikon välein

Tyhjennyksen yhteydessä jätteenkuljettaja laittaa biojäteastiaan suojasäkin, mutta asukkaiden tulee silti pakata biojätteet maatuvaan kääreeseen. Paras tapa pakata biojätteet on tehdä sanomalehdestä pussi tai käyttää paperista pussia, kuten jauho- ja sokeripusseja, mutta myös biohajoavat pussit käyvät. Biojätteen pakkaaminen suojelee keräysastiaa likaantumiselta ja tätä kautta estää hajuhaittoja varsinkin kesällä. Talvisin pakkaaminen estää biojätteitä jäätymästä kiinni astiaan ja helpottaa astian tyhjennystä.

Biojäteastioiden tyhjennyshinnat löydät Lounais-Suomen jätetaksan sivulta 26.

Jos aiot lajitella biojätteet biojäteastiaan, tilaa palvelut LSJH:lta

Tilaa biojäteastian tyhjennykset LSJH:n sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli sinulla ei ole biojäteastiaa valmiina, voit halutessa tilata myös astian LSJH:n kautta astiapalveluna.

Astiapalvelun kuukausihinta sisältää joko 140 tai 240 litraisen biojäteastian, joka toimitetaan kiinteistöllesi. Astian koon voi tarvittaessa vaihtaa, ja mikäli astia rikkoontuu tyhjennyksen yhteydessä, se vaihdetaan automaattisesti uuteen. LSJH:n astiapalvelun kautta tilatut jäteastiat toimitetaan noin kuukautta ennen tyhjennysten alkua. Lue lisää astiapalvelusta: www.lsjh.fi/astiapalvelu.

Biojäteastian tyhjennyksen voit valita tapahtuvan joko kerran viikossa tai joka toinen viikko. Lisäksi voit halutessasi tilata astialle maksullisen pesupalvelun. Biojätteen keräyksen voi hoitaa myös kimppa-astiakeräyksenä yhdessä lähinaapureiden kanssa.

Biojäteastia tulee pestä kaksi kertaa vuodessa. Voit halutessasi tilata pesupalvelun meiltä, hinnat löydät Lounais-Suomen jätetaksan sivulta 28.

Voit perustaa biojätteen keräystä varten kimppa-astian naapureidesi kanssa (max. etäisyys 1km). Kimppa-astialle tarvitaan vastuuhenkilö, joka huolehtii tyhjennysten tilaamisesta ja osakkaiden ilmoittamisesta. Kimppa voi päättää, maksaako vastuuhenkilö koko laskun vai jaetaanko lasku maksettavaksi tasan kaikkien osakkaiden kesken. Laskun jakamisesta peritään palvelumaksua 5,25 €/vuosi/osakas.

Kimppa-astiapalvelu ja kimppa-astia tilataan sähköisen lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Myöhemmässä vaiheessa kimppa-astiapalvelukin tulee tilattavaksi OmaLSJH:n kautta.


Sähköinen asiointipalvelu

Kompostointi-ilmoitus tai tyhjennettävään biojäteastiaan liittyvät toimenpiteet teet helpoiten LSJH:n sähköisen asiointipalvelun kautta.

Olemme uudistamassa sähköistä asiakaspalveluamme ja siirtymässä vaiheittain uuden OmaLSJH-palvelun käyttöön. Uusi OmaLSJH on toistaiseksi avattu käyttöön taloyhtiöille sekä biojätteen erilliskeräyksen piiriin nyt tuleville uusille asiakkaille, jotka pääsevät käyttämään sitä ensimmäisten joukossa. Muut LSJH:n asiakkaat käyttävät vielä tämän vuoden ajan vanhaa tuttua sähköistä asiointia.