Jätepisteen lukitseminen

Jätepisteen lukitsemiseen liittyvistä yleisistä käytännöistä määrätään jätehuoltomääräyksissä. Aluekohtaiset, kuljetusjärjestelmäeroista johtuvat lukitusjärjestelmäohjeistukset löydät alempaa tältä sivulta. Jätepisteen lukitseminen jätehuollon takia ei ole pakollista.

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö kuuluu kunnan kilpailuttaman kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin (toisin sanoen LSJH vastaa vähintään yhden kiinteistöllä kerättävän jätelajin tyhjennyksestä), on lukitus järjestettävä siten, että LSJH:n yleisavain sopii oveen tai lukkoon. Lukituksessa on ensisijaisesti käytettävä kaksoispesälukkoa. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakunnosta.

Mikäli kulku jätepisteelle on estetty esimerkiksi portilla, puomilla tai kulunvalvontajärjestelmällä, joka aukeaa numerokoodilla, puhelinsoitolla, kaukosäätimellä tai tagilla, on asiasta ilmoitettava LSJH:lle. Taloyhtiö tekevät ilmoituksen osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi tai OmaLSJH-palvelun kautta, julkiset toimijat, kuten kunnat ja palveluyksiköt, ilmoittavat tiedot osoitteeseen jupa@lsjh.fi.
Kaukosäätimiä tulee lisäksi toimittaa kunkin kohteen osalta neljä (4) kappaletta LSJH:n Turun toimistoon.

Kaukosäätimet voi toimittaa paikan päälle (Kuormakatu 17, arkisin klo 9–15) tai lähettää ne postitse osoitteeseen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy / Taloyhtiöt, Kuormakatu 17, 20380 Turku. Postitse toimitettavien kaukosäätimien mukana tulee toimittaa alla oleva Jätepisteen kaukosäätimen luovutuslomake lähettäjän osalta täytettynä. LSJH täydentää lomakkeen ja toimittaa tämän jälkeen siitä kopion lähettäjälle.

Tagien osalta riippuu toimitettava määrä kohteiden määrästä ja sijainnista, eli siitä, kuinka monen tyhjennysurakan alueelle samalla tagilla avattavia kohteita sijoittuu. Tagien toimituksesta sovitaan erikseen LSJH:n kanssa, taloyhtiöt ottamalla yhteyttä osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi, julkiset toimijat, kuten kunnat ja palveluyksiköt, ottamalla yhteyttä osoitteeseen jupa@lsjh.fi.

Huomioitavaa jätepisteen lukitsemisen suhteen alueilla Kemiönsaari, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paraisten saaristo, Raisio ja Ruskon Vahto

LSJH:n kuljetusten piirissä jo entuudestaan olevat lukitut jätepisteet on lukittu LSJH:n Abloyn Sento-lukitusjärjestelmällä, joka on sarjoitettu LSJH:n jätteenkuljettajan sarjaan. Näitä lukituksia ei toistaiseksi tarvitse vaihtaa.

Uusien jätepisteiden lukitus toteutetaan iLOQ S5 -järjestelmään. Isännöitsijän tai muu vastuuhenkilö tilaa avainpesät ja asennustyöt valitsemaltaan iLOQ-valtuutetulta lukkoliikkeeltä. Tilauksen yhteydessä mainitaan, että kyseessä on LSJH:n jätteenkuljetuksen lukitusjärjestelmä. Kiinteistön haltija vastaa jätehuoltomääräysten mukaisesti lukituksen hankinta- ja ylläpitokustannuksista, sekä lukkojen toimintakunnosta.

Uusi lukitusjärjestelmä helpottaa jätteenkuljettajan työtä ja yksinkertaistaa avainten hallintaa. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön jätepisteen lukitus on järjestettävä siten, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lukkoon sopii LSJH:n yleisavain.

Huomioitavaa jätepisteen lukitsemisen suhteen alueilla Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Paimio, Pöytyä, kanta-Parainen, Rusko (pois lukien Vahto), Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki

Vuonna 2023 pakkausjätteiden, kuten lasin, metallin, muovin ja kartongin kuljetusten siirtyminen LSJH:lle toi mukanaan muutoksia kahden kuljetusjärjestelmän alueen kiinteistöjen jätepisteiden lukitukseen. Silloin otettiin käyttöön LSJH:n iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä.

Isännöitsijä tai muu vastuuhenkilö tilaa avainpesät ja asennustyöt valitsemaltaan iLOQ-valtuutetulta lukkoliikkeeltä. Tilauksen yhteydessä mainitaan, että kyseessä on LSJH:n jätteenkuljetuksen lukitusjärjestelmä. Kiinteistön haltija vastaa jätehuoltomääräysten mukaisesti lukituksen hankinta- ja ylläpitokustannuksista, sekä lukkojen toimintakunnosta.

Lukittujen jätepisteiden, joissa kerätään pakkausjätteitä, tulee olla LSJH:n iLOQ S5 -järjestelmässä seuraavien päivämäärien mukaisesti, alueesta ja jäteastiatyypistä riippuen:

 • 1.7.2023: Paimio, kanta-Rusko, Salo ja Sauvo –> kaikki jäteastiatyypit
 • 1.7.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä ja Turku –> etukuormaussäiliöt ja syväkeräyssäiliöt, eli muut kuin pyörälliset jäteastiat
 • 1.10.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä, Turku –> 120–1100 litran pyörälliset jäteastiat
 • 1.11.2023: Uusikaupunki –> kaikki jäteastiatyypit
 • Puristimet ja paalatut pakkausjätteet sekä kartonkirullakot siirtyvät LSJH:n kuljetusten piiriin pyörällisten jäteastioiden aikataulussa.

LSJH:n iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä ei korvaa muiden urakoitsijoiden mahdollisesti käytössä olevia avaimia tai lukitusjärjestelmiä kahden kuljetusjärjestelmän alueella. Lukitusjärjestelmän muutoksen toteutuksessa on huomioitava, että sekajätteen, biojätteen ja keräyspaperin tyhjentäjät pääsevät yhä kulkemaan jätepisteelle. Nämä kahden kuljetusjärjestelmän alueet ovat Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Paimio, kanta-Parainen, Pöytyä, Rusko (pois lukien Vahto), Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki. Näillä alueilla voi pääsyn lukitulle jätepisteelle toteuttaa seuraavilla tavoilla:

Muille kuljetusyhtiöille tulevat avaimet tilataan BLC Turvan kautta. Myös avainhankinta on kiinteistölle omakustanteinen. Asiakas ja BLC Turva sopivat kustannuksista keskenään.

Muille kuljetusyhtiöille tulevat avaimet tilataan BLC Turvan kautta seuraavasti:

 • Kiinteistön edustaja pyytää BLC Turvaa kirjallisesti (sähköposti osoitteeseen huoltotilaukset.turku@blc.fi) tekemään avaimen, joka sopii LSJH:n jätteenkuljettajan sarjaan sarjoitettuun avainpesään. Avaimeen ohjelmoidaan vain ne kohteet, jotka asiakas ilmoittaa.
 • Tilaukseen kirjataan tiedot
  • kohteesta/kohteista (kiinteistön nimi ja osoite, sekä LSJH:n asiakasnumero, jos tämä on tiedossa) sekä
  • urakoitsija, jolle avain teetetään

Jokainen LSJH:n kanssa sopimuksen tehnyt iLOQ-valtuutettu lukkoliike voi edelleen tehdä avainpesiä LSJH:n sarjaan, mutta muille kuljetusyhtiöille tulevat avaimet tulee tilata BLC Turvalta.

Lukituksen voi tässä tapauksessa toteuttaa seuraavilla tavoilla:

 • Kaksoispesälukko, johon sopii asukkaiden ja LSJH:n avain + putkilukko, johon käy sekajätettä, biojätettä sekä paperia tyhjentävän kuljetusyhtiön avain.
 • Kaksoispesälukko, johon sopii asukkaiden ja sekajätettä, biojätettä sekä paperia tyhjentävän kuljetusyhtiön avain + putkilukko, johon käy LSJH:n avain.
 • Lukko, johon sopii asukkaiden avain + putkilukko, johon käy LSJH:n avain + putkilukko, johon käy sekajätettä, biojätettä sekä paperia tyhjentävän yhtiön avain.
 • Riippulukko + putkilukko, johon käy LSJH:n avain + putkilukko, johon käy sekajätettä, biojätettä sekä paperia tyhjentävän yhtiön avain.
 • Koodilukko. Kiinteistön vastuulla on ilmoittaa koodi LSJH:lle ja muille kuljetusyhtiöille.

Putkilukko on sijoitettava jäteastialle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Kiinteistön vastuulla on laittaa kiinteistön jätepisteen lukkoon sopiva avain putkeen.

Kiinteistön edustajan tehtävänä on informoida kilpailuttamaansa kuljetusyhtiötä mahdollisista heitä koskevista kiinteistön jätepisteen lukitukseen tehtävistä muutoksista.

Uusien jätepisteiden lukitus on syytä toteuttaa iLOQ S5 -järjestelmään. Mikäli olemassa oleva lukitsematon jätepiste halutaan muuttaa lukolliseksi, on myös tämä syytä ottaa heti alusta lähtien käyttöön iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä.

Miksi lukitusjärjestelmä uudistuu?

Uusi lukitusjärjestelmä helpottaa jätteenkuljettajan työtä ja yksinkertaistaa avainten hallintaa. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön jätepisteen lukitus on järjestettävä siten, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lukkoon sopii LSJH:n yleisavain.

iLOQ-järjestelmän käyttöönoton edut:

 • Kiinteistön asukkaat ja huoltoyhtiöt voivat jatkossakin käyttää nykyisiä avaimiaan jätepisteen avaamiseen
 • iLOQ S5 -lukot eivät vaadi paristoja ja niiden asennus olemassa olevan lukkosylinterin tilalle on helppoa ja nopeaa
 • Sähköinen avainjärjestelmä mahdollistaa paremman avainten seurannan ja niiden käytöstä poiston
 • Kuljettajien työ helpottuu ja nopeutuu, kun satojen avainten nipuista siirrytään yhteen avaimeen
 • Kiinteistöjen turvallisuus paranee ja vahinkotilanteiden selvittäminen helpottuu avainten lokitietojen avulla
Mies pitää pitää kädessään iLOQ-avainta.