Kunnat & palveluyksiköt

Julkisten toimijoiden jätehuolto Lounais-Suomen jätehuollon alueella

Lounais-Suomen Jätehuolto huolehtii kuntien lakisääteisistä jätehuoltotehtävistä. Palvelemme kuntia kaikissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme suunnitteluapua niin pieniin kuin suurempiinkin jätehuoltoasioihin, oli kyse sitten yksittäisestä kohteesta tai laajemmasta kokonaisuudesta. Tarvittaessa kartoitamme asiakkaan jätehuollon nykytilanteen, ja sen perusteella kehitämme jätehuoltoa ja räätälöimme kohteeseen sopivat opastemateriaalit. Henkilökunnan koulutus on olennainen osa palvelua. Konsultointi ja koulutus ovat maksuttomia.

Ota yhteyttä:

jupa@lsjh.fi


Tarjoamme laaja-alaiset palvelut

Jätteenkuljetuspalvelut

Tuotamme kuntien kiinteistöjen jätteenkuljetuspalveluja, mukaan lukien tietoturvajätteiden keräys- ja noutopalvelut ja vaarallisen jätteen sekä SER-jätteen noutopalvelut. Toimitamme tarvittavat keräysvälineet haluttuihin kohteisiin. Noudot suoritetaan tarpeen mukaan ja tilannekohtaisesti. Lisätietoja ja tilaukset: jupa@lsjh.fi.

Aurassa, Kaarinassa, Kanta-Ruskolla, Liedossa, Marttilassa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Salossa, Sauvossa, Turussa ja Uudessakaupungissa seka- ja biojätteen tyhjennysten kilpailutus on toistaiseksi LSJH:n sijaan kunnan omalla vastuulla.

Jätepisteen lukitseminen

Jätepisteitä ei tarvitse lukita, mutta mikäli teillä on tarve lukita jätepiste, lukitus toteutetaan iLOQ S5 -järjestelmään. Kiinteistön haltija tilaa avainpesät ja asennustyöt valitsemaltaan iLOQ-valtuutetulta lukkoliikkeeltä. Tilauksen yhteydessä mainitaan, että kyseessä on LSJH:n jätteenkuljetuksen lukitusjärjestelmä. Kunta tai kiinteistön vastuuhenkilö vastaa jätehuoltomääräysten mukaisesti lukituksen hankinta- ja ylläpitokustannuksista sekä lukkojen toimintakunnosta.

Kunta asentaa LSJH:n sarjaan sarjoitetun kaksoispesälukon ja tilaa LSJH:n avainpesään sopivan avaimen myös muille kiinteistöllä tyhjennyksiä suorittaville kuljetusyhtiöille.

Muille kuljetusyhtiöille tulevat avaimet tilataan BLC Turvan kautta. Myös avainhankinta on kunnille omakustanteinen. Asiakas ja BLC Turva sopivat kustannuksista keskenään.

Kunnan tehtävänä on informoida kilpailuttamaansa kuljetusyhtiötä mahdollisista heitä koskevista kiinteistön jätepisteen lukitukseen tehtävistä muutoksista.

iLOQ-järjestelmän käyttöönoton edut:

  • Kiinteistön käyttäjät voivat jatkossakin käyttää nykyisiä avaimiaan jätepisteen avaamiseen.
  • iLOQ S5 -lukot eivät vaadi paristoja ja niiden asennus olemassa olevan lukkosylinterin tilalle on helppoa ja nopeaa.
  • Sähköinen avainjärjestelmä mahdollistaa paremman avainten seurannan ja niiden käytöstä poiston.
  • Kuljettajien työ helpottuu ja nopeutuu, kun satojen avainten nipuista siirrytään yhteen avaimeen.
  • Kiinteistöjen turvallisuus paranee ja vahinkotilanteiden selvittäminen helpottuu avainten lokitietojen avulla.

LSJH:n asiakasraportointi

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella asiakasraportointipalvelusta voi tarkistaa esimerkiksi jäteastioiden seuraavat tyhjennyspäivät. Lue lisää asiakasraportoinnista täältä.

Jätehuoltokartoitukset

Kartoituskäynnillä selvitämme kiinteistön jätehuollon nykytilanteen ja sen perusteella teemme ehdotuksen jätehuollon kehittämisestä. Tavoitteena on, että kiinteistön jätehuolto on kustannustehokas­ta, käyttäjäystävällistä ja turvallista sekä täyttää jätehuoltomääräykset.

Esitteet ja opasteet  

Selkeät ohjeet ja opasteet helpottavat lajittelua. Tilaamo -verkkokaupastamme löydät lajitteluohjeet ja -taulut, astiatarrat sekä muut opastemateriaalit: www.lsjh.fi/tilaamo.

Koulutuksella jätehuolto läheiseksi

Mihin kahvihuoneen rikkinäinen juomalasi kuuluu lajitella? Entä puistosiivouksen jätteet? Koulutuksella ja käytännön vinkeillä motivoimme henkilökuntaa oikeaoppiseen lajitteluun. Koulutukset räätälöidään aina vastaamaan kyseisen työpaikan käytäntöjä ja erityiskysymyksiä. Ota yhteyttä, suunnitellaan työyhteisöllesi sopiva koulutustilaisuus.

Ympäristökasvatus 

Tarjoamme alueemme peruskouluille ympäristökasvatusta eri ikäryhmille suunnattujen oppituntien muodossa. Alueemme koulut, päiväkodit ja muut ympäristökasvatusta tekevät toimijat voivat maksutta lainata käyttöönsä myös oppimateriaaleja. Lue lisää: www.lsjh.fi/neuvontapalvelut/.

Sähköiset asiakaskirjeet

Tiedotamme jätehuollon ajankohtaisista asioista sähköisillä asiakaskirjeillä suoraan työpaikan vastuuhenkilölle. Tilaa asiakaskirje osoitteesta jupa@lsjh.fi.

Konsultointi ja suunnitteluapu

Tarjoamme asiakkaillemme apua muun muassa jätehuollon kilpailuttami­seen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen jätteenkeräysratkaisujen valintaan. Neuvomme mielellämme kaikissa jätehuollon kysymyksissä.


Mitä etuja palveluillamme voidaan saavuttaa?

  • Astiakokojen ja tyhjennysvälien järkeistämisellä saadaan aikaan kustannussäästöjä ja pienennetään ympäristövaikutuksia.
  • Työturvallisuus ja käyttömukavuus paranevat, kun käyttäjät ovat suunnittelussa mukana ja käytetään asianmukaisia keräysvälineitä.
  • Jäteratkaisujen tarkastelu jo rakennusten suunnitteluvaiheessa ehkäisee virheinvestointeja.
  • Vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden noudot saadaan toimiviksi ja turvallisiksi.
  • Osaava ja motivoitunut henkilökunta pystyy toimimaan jätteiden kanssa asianmukaisesti.

Jätehuoltopalvelut kiinteistöillä

Astiapalvelu

Astiapalvelumallissa saat tarvitsemasi kokoisen jäteastian meiltä suoraan keräyspaikalle toimitettuna. Palvelu on tarjolla sekä asukkaille että taloyhtiöille, joiden jätekuljetukset ovat meidän kilpailuttamiamme, kuten myös kuntakiinteistöille. Astiapalvelumalli on huoleton vaihtoehto, sillä me vastaamme astian ylläpidosta!

Erilliskeräysvelvoitteet

Julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan sekä elinkeinotoiminnan harjoittajan (jätteen haltijan) on heinäkuusta 2022 lähtien järjestettävä toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys, jos kiinteistö sijaitsee taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella ja jos toiminnassa syntyy jätettä keskimäärin vähintään seuraavasti:

JätelajiKeskimääräinen jätemäärä
Biojäte (muu kuin puutarha- tai puistojäte)10 kg viikossa
Metalli (pakkaukset ja pienmetalli)2 kg viikossa
Lasipakkaukset2 kg viikossa
Muovipakkaukset5 kg viikossa
Paperi- ja kartonkipakkaukset5 kg viikossa
KeräyspaperiKuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

Lisäksi on järjestettävä puutarha- ja puistojätteen, tekstiilijätteen ja suurikokoisten käytöstä poistettujen esineiden sekä muun kuin edellä tarkoitetun muovi-, paperi-, kartonki-, lasi- ja metallijätteen erilliskeräys mahdollisuuksien mukaan.

Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla tai muulla vastaavalla pienimuotoisella käsittelyllä. Käsittely tulee toteuttaa jäteasetuksen ja jätehuoltomääräysten vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Huomioi myös, että biojätteen kompostoinnista tulee aina tehdä kompostointi-ilmoitus.