Lounais-Suomen Jätehuollon järjestämä lietteen keräys 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on päättänyt siirtää koko toimialueen lietteiden keräykset kunnallisesti järjestettäviksi. Siirtymä tapahtuu osakaskunta kerrallaan vuosien 2021–2026 aikana. Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämään lietteenkuljetukseen on siirrytty jo Kemiönsaaressa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa ja Ruskolla. Näissä kunnissa lietekaivojen tyhjennyksestä sovitaan LSJH:n kanssa.

Lietesäiliöiden tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta 

Kunnan jätehuoltomääräykset määrittelevät lietesäiliöiden tyhjennysvälit ja ne ovat kaikille alueen asukkaille samat riippumatta siitä, onko lietteenkuljetus kiinteistön haltijan tai kunnan järjestämä. 

LIETESÄILIÖT, JOISSA KÄSITELLÄÄN VESIKÄYMÄLÄJÄTEVESIÄ: 

 • Useamman kuin yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kerran vuodessa. 
 • Yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kahden vuoden välein. 

LIETESÄILIÖT, JOISSA KÄSITELLÄÄN VAIN PESUVESIÄ: 

 • Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kolmen vuoden välein. 

UMPISÄILIÖT: 

 • Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa mutta kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Umpisäiliöt voidaan tyhjentää joko säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Seuraathan umpisäiliön täyttymistä esimerkiksi hälyttimen avulla, jotta voit tilata tyhjennyksen ajoissa. 

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle -15 °C) lietesäiliöitä ei välttämättä pystytä tyhjentämään ja silloin tyhjennykset siirtyvät eteenpäin. 

LSJH:n lietekuljetusten piirissä olevat saostussäiliöt, pienpuhdistamot ja muut vastaavat lietesäiliöt reititetään LSJH:n toimesta jätehuoltomääräysten tyhjennysvälien mukaan.  

Tyhjennysreitit on suunniteltu optimaalisiksi ympäristön ja tehokkuuden näkökulmasta, mutta tyhjennysviikkoa voidaan muuttaa perustellusta syystä.    

Kemiönsaaressa Lounais-Suomen Jätehuolto vastaa saostus- ja umpisäiliölietteiden keräyksestä ja kuljetuksesta. Kemiönsaaren alueella lietetyhjennyksistäsi huolehtii 1.1.2024 alkaen LSJH:n urakoitsija Sjöbloms Tankservice Ab Oy. Samalla osa entisestä Angelniemen kunnasta sekä Långön saari siirtyvät LSJH:n järjestämään lietteenkuljetukseen. 

VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA OLEVAN KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN LIETEKERÄYKSEEN  

Lietekeräykseen liittymistä varten tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Tietojen ilmoittamiseen on kolme tapaa:

Tyhjennyksen tilaaminen 

Tilaa tyhjennys vähintään 2 viikkoa etukäteen. Näin ajoreitit voidaan suunnitella ajoissa ja lietesäiliöt tyhjennetään järjestelmällisesti. Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että lietesäiliö on tyhjennettävä neljän arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä tilaustyhjennysmaksu. Tilaa lietesäiliön tyhjennys asiakaspalvelustamme tai sähköpostitse liete@lsjh.fi.   

1.1.2024 alkaen: Voit tilata lietetyhjennyksen asiakaspalvelumme, sähköpostin liete@lsjh.fi tai verkkosivujemme chattibotin kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Suoritamme erikseen tilatun tyhjennyksen viimeistään 5 arkipäivän sisällä. 

Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä. Lietesäiliöiden tyhjennyksistä huolehtivat Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailuttamana Lassila & Tikanoja. 

VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA OLEVAN KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN LIETEKERÄYKSEEN  

Lietekeräykseen liittymistä varten tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Tietojen ilmoittamiseen on kolme tapaa: 

Voit tilata lietetyhjennyksen asiakaspalvelumme, sähköpostin liete@lsjh.fi tai verkkosivujemme chattibotin kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Suoritamme erikseen tilatun tyhjennyksen viimeistään 5 arkipäivän sisällä. 

Kanta-Paraisilla, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla sekä Norrskatassa saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä. Lietesäiliöiden tyhjennyksistä huolehtivat Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailuttamat yritykset:  

 • Kanta-Paraisilla L&T  
 • Nauvossa Kaivuu & Kuljetus Saarinen Oy 
 • Korppoossa ja Norrskatassa Eerola-yhtiöt Oy  
 • Houtskarissa Lindqvist Trans 

VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA OLEVAN KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN LIETEKERÄYKSEEN  

Lietekeräykseen liittymistä varten tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Tietojen ilmoittamiseen on kolme tapaa:  

Tyhjennyksen tilaaminen 

Voit tilata lietetyhjennyksen asiakaspalvelumme, sähköpostin liete@lsjh.fi tai verkkosivujemme chattibotin kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Suoritamme erikseen tilatun tyhjennyksen viimeistään 5 arkipäivän sisällä. 

Huom! Norrskatan saarella tyhjennykset suoritetaan parittomilla viikoilla. Tyhjennystilauksen tulee olla LSJH:n asiakaspalvelussa viimeistään parillisen viikon torstaina. 

Naantalin alueella siirrytään 1.2.2024 Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämään lietteenkuljetukseen. Lietetyhjennyksistä huolehtii 1. helmikuuta 2024 alkaen LSJH:n urakoitsija KV-Koneurakointi Oy. Urakka-alueeseen kuuluvat Manner-Naantali, siltayhteyden päässä sijaitsevat saaret sekä lauttayhteyden takana olevat Velkua, Velkuanmaa ja Aaslaluoto. Muiden saarien lietetyhjennykset jatkuvat toistaiseksi, kuten tähänkin asti. LSJH kilpailuttaa näiden alueiden lietetyhjennykset myöhemmin. 

Tervetuloa LSJH:n lietepalvelun asiakkaaksi!  

VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA OLEVAN KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN LIETEKERÄYKSEEN  

Lietekeräykseen liittymistä varten tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Tietojen ilmoittamiseen on kolme tapaa:  

Voit tilata lietetyhjennyksen asiakaspalvelumme, sähköpostin liete@lsjh.fi tai verkkosivujemme chattibotin kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Suoritamme erikseen tilatun tyhjennyksen viimeistään 5 arkipäivän sisällä. 

Marttilan ja Pöytyän alueella siirrytään 1.2.2024 Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämään lietteenkuljetukseen. Lietetyhjennyksistäsi huolehtii 1. helmikuuta 2024 alkaen LSJH:n urakoitsija Jätehuolto Mäkiö Oy. Tämä kirje sisältää tiivistetyn tietopaketin kiinteistösi jätevesijärjestelmän tulevista lietetyhjennyksistä. Yksityiskohtaisempaa lietepalvelutietoa löydät kirjeen mukana tulleesta oppaasta. 

Tervetuloa LSJH:n lietepalvelun asiakkaaksi! 

VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA OLEVAN KIINTEISTÖN LIITTÄMINEN LIETEKERÄYKSEEN  

Lietekeräykseen liittymistä varten tarvitsemme tiedot kiinteistösi jätevesijärjestelmästä. Tietojen ilmoittamiseen on kolme tapaa:  

Tyhjennyksen tilaaminen 

Voit tilata lietetyhjennyksen asiakaspalvelumme, sähköpostin liete@lsjh.fi tai verkkosivujemme chattibotin kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Suoritamme erikseen tilatun tyhjennyksen viimeistään 5 arkipäivän sisällä. 

Osalla alueista (Kemiönsaari, Marttila, Pöytyä ja Naantali) saostussäiliöiden tyhjennykset suoritetaan ekotyhjennysmenetelmällä. Ekotyhjennys tarkoittaa sitä, että lieteautossa on kaksi lokeroa, joiden avulla saostussäiliön lieteosuudet ja vesiosuudet voidaan pitää erillään toisistaan tyhjennyksen aikana. Näin ollen voidaan saostussäiliöön palauttaa sieltä tilapäisesti poistettu vesiosuus.  

Ekotyhjennyksen hyödyt 

 • Kuljetusmatkat lyhenevät, kun vettä kuljetetaan huomattavasti vähemmän. Näin ollen myös päästöt, renkaiden aiheuttamat ympäristöhaitat ja teiden kulutus vähenee. 

Saostussäiliöt tulisi aina täyttää vedellä tyhjennyksen jälkeen, jotta liete ei pääse karkaamaan seuraaviin säiliöihin ja siitä eteenpäin. Ekotyhjennyksen myötä saostussäiliön vedellä täyttö hoituu tyhjennyksen yhteydessä, kun saostussäiliöstä tyhjennetty vesiosuus palautetaan säiliöön. Palautettu vesi sisältää säiliön oman bakteerikannan, jolloin säiliön biologinen prosessi käynnistyy nopeasti tyhjennyksen jälkeen.  

Ekotyhjennyksiä voidaan tehdä ainoastaan saostussäiliöille. Kaikille saostussäiliöille ekotyhjennys ei kuitenkaan ole mahdollista, esimerkiksi maapohja estää ekotyhjennyksen. Koska säiliöön palautetaan sieltä poisimetty vesiosuus, ei saostussäiliö ole tyhjä tyhjennyksen jälkeen. Säiliöt imetään kuitenkin aina tyhjäksi tyhjennyksen yhteydessä, ennen veden palautusta. Kaksilokeroautoilla voi kuitenkin tyhjentää kaiken tyyppisiä lietesäiliöitä. 

Lietesäiliön tyhjennyshinta määräytyy tyhjennettyjen lietesäiliöiden yhteenlasketun kokonaistilavuuden mukaan. Tyhjennyshinta sisältää kuljetus- ja käsittelymaksun. Tämän lisäksi mahdollisesti tehdystä ylimääräisestä työstä laskutetaan lisämaksuja. Lietetyhjennyksistä lähetetään lasku tyhjennyksen jälkeen.

Lietteen tyhjennysmaksu (sis. lietteen kuljetuksen ja käsittelyn)€ sis. alvYksikkö
Lietesäilöiden tilavuus 0,01-3,0 m3178,85kpl
Lietesäilöiden tilavuus 3,01-6,0 m3232,87kpl
Lietesäilöiden tilavuus 6,01-9,0 m3298,49kpl
Lietesäilöiden tilavuus 9,01-12,0 m3362,29kpl

Lietteen tyhjennysmaksu

Tyhjennysmaksu kattaa jätevesijärjestelmän lietteen keräyksen ja kuljetuksen sekä käsittelyn kustannukset yhdellä käyntikerralla. Jätevesijärjestelmällä tarkoitetaan yhden asuin- tai vapaa-ajan asuinrakennuksen ja näihin olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien muiden rakennusten, kuten pihasaunojen jätevesijärjestelmien lietesäiliöitä.

Yhdellä tyhjennysmaksulla kuljetetaan enintään 12 m3 lietettä, lukuun ottamatta Houtskaria, jossa yhdellä tyhjennysmaksulla kuljetetaan enintään 6 m3 lietettä. Traktorilla tai erikoiskalustolla kerralla kuljetettavan lietteen määrä on enintään 6 m3.

Lisämaksut€ sis. alvYksikkö
Siirtomaksu45,88kpl
Erityistoimenpidemaksu91,76tunti
Täsmätyhjennysmaksu *67,00kpl
Pikatyhjennysmaksu **134,00kpl
Hukkanouto66,84kpl
* ei Paraisten Norrskata
** ei Paraisten Norrskata tai Kemiönsaaren Hitis, Rosala, Högsåra

Tyhjennyskaluston siirtomaksu 

Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietesäiliöiden välillä ja siirtomatka on enintään 300 m, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskaluston siirtomaksu.

Erityistoimenpidemaksu 

Jos lietesäiliön sijainti tai kunto vaatii tyhjennyksen yhteydessä erityisiä toimenpiteitä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella. 

Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen, yli 45 m pitkän imuletkun käyttö tai säiliön ja lieteauton välinen korkeusero, joka hidastaa tyhjennystä. 

Täsmätyhjennysmaksu

Tyhjennysmaksuun lisätään täsmätyhjennysmaksu, kun lietekaivon tyhjennys tilataan erikseen sovitulle päivämäärälle. 

Jos täsmätyhjennys tilataan erikseen sovitulle arkipäivälle, tulee tilaus tehdä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tyhjennystä.

Pikatyhjennysmaksu

Tyhjennysmaksuun lisätään pikatyhjennysmaksu, kun lietekaivon tyhjennys tilataan samalle päivälle, kuin tilaus.

Pikatyhjennykset 

Arkisin klo 9–15 voit asioida asiakaspalvelumme kanssa lieteasioissasi puhelimitse. Erittäin kiireellisessä tilanteessa voi tyhjennyksen tilata asiakaspalvelun aukioloajan ulkopuolella päivystysnumerosta 020 728 2004

Päivystysnumero palvelee arkisin klo 15–22. Jos haluat saada tyhjennyksen tilauspäivälle, tulee tilaus tehdä ennen klo 18.00. Pikatyhjennyksiä tehdään ainoastaan arkisin. 

Päivystysnumeron kautta tilatusta kiireellisestä tyhjennyksestä veloitetaan taksanmukainen pikatyhjennysmaksu.

Hukkanoutomaksu 

Hukkanoutomaksu peritään jos 

 • lietesäiliötä ei löydy annettujen ohjeiden perusteella tai sen sijaintia ei ole merkitty, 
 • lietesäiliössä on sinne kuulumatonta materiaalia, jonka vuoksi tyhjennystä ei voida suorittaa, 
 • lietesäiliön kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin, 
 • lukitus estää lietesäiliön tyhjennyksen tai kulkureitti lietesäiliön luo on kulkukelvoton
 • jäteastian tyhjennys on estynyt muusta kiinteistöllä olevasta syystä (esimerkiksi auraamaton lumi, liukkaus, pysäköity auto esteenä tai koira) tai 
 • lietesäiliö on tyhjä.

Hukkanoutomaksun lisäksi ei peritä muita maksuja.

Lietekuljetukset voidaan keskeyttää määräajaksi, jos kiinteistö ja sen lietesäiliöt ovat kokonaan käyttämättömänä. Lietesäiliöiden on oltava tyhjiä keskeytyksen alkaessa. Määräaikaisesta keskeytyksestä on ilmoitettava LSJH:lle. Jos vakituisen kiinteistön lietekuljetukset keskeytetään yli kahdeksi vuodeksi ja vapaa-ajan asunnon kuljetukset keskeytetään yli kolmeksi vuodeksi, on keskeytyksestä ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle eli Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. 

Tyhjennys tulee keskeyttää viimeistään 4 viikkoa ennen suunniteltua tyhjennystä. Jos keskeytyksen syy ei ole riittävä, jätehuoltolautakunta ilmoittaa siitä. Tyhjennyksen keskeytys koskee vain kuluvaa vuotta.   

PERUUTA LIETESÄILIÖN SÄÄNNÖLLINEN TYHJENNYS 

Jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on sallittua tietyin ehdoin. Omatoimisesta käsittelystä, esimerkiksi kompostoinnista tai hyödyntämisestä maataloudessa, on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. 

Lietteen hyödyntäminen maataloudessa edellyttää, että liete kalkkistabiloidaan tai käsitellään muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä peltoon.  

Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä saat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalta.  

ILMOITA LIETTEEN HYÖDYNTÄMISESTÄ MAATALOUDESSA 

ILMOITA LIETTEEN KOMPOSTOINNISTA OMALLA KIINTEISTÖLLÄSI