LSJH Facebook arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Facebook arvonnan järjestää Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)

2. Osallistuminen

Arvonta alkaa 1.2.2024 ja päättyy 7.2.2024. Arvontaan osallistutaan kommentoimalla LSJH Facebookin arvontapostausta. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta LSJH:n henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä. Kommentoida voi vain kerran. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

3. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan max. 4 leffalippua Finnkinoon (yksi lippu per voittaja). Voittajat arvotaan ja julkistetaan torstaina 8.2.2024. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viikon sisällä, voitto mitätöityy ja järjestäjällä on oikeus arpoa/valita uusi voittaja. Palkinto noudetaan LSJH:n Kuormakadun tai Salon toimistolta tai toimitetaan voittajalle postitse/sähköpostilla. Vastaanottaja maksaa postimaksun. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin LSJH:sta johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, LSJH:lla ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

4. Järjestäjän vastuu

LSJH vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

LSJH ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.

LSJH ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

5. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

LSJH käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä arvontaan liittyvässä tiedotuksessa esimerkiksi Facebookissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

6. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

7. Muut ehdot

Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä ilmoittaa arvonnan markkinointikanavassa (Facebook) ja tällä sivulla, mikäli joudumme tekemään muutoksia arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.