Topinpuisto

Turun Topinojan jätekeskuksen ympärille rakentuu tulevaisuuden kiertotalouskeskus, Topinpuisto. 

Topinpuistossa kiertotalouden periaatteita muutetaan käytännöiksi: tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja materiaalit saadaan pysymään kierrossa. Topinpuisto tarjoaa alustan, jonka kautta eri uusiomateriaalien hyödyntäminen ja jatkojalostaminen saa uutta virtaa yhteistyöstä. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen uudet ratkaisut luovat yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Resurssitehokkuus säästää kallisarvoisia luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeämme. 

LSJH:n mukana Topinpuistoa kehittämässä ovat useat Turun seudun asiantuntijaorganisaatiot, alueen yritykset ja Turun ammattikorkeakoulu. 

Topinpuisto on yritysalueen ohella alueen kiertotaloustoimijoita yhdistävä verkosto, jossa on mahdollista löytää yhteistyökumppaneita, kehittää ideoita alan ammattilaisten kanssa tai löytää hyödyntäjiä uusille ratkaisuille ja materiaaleille. Topinpuiston toimintaa, mahdollisuuksia ja verkostoa esitellään vierailukeskus Kahmarissa Topinpuiston sidosryhmille.