Peruuta lietesäiliön tyhjennys

Tällä lomakkeella voit peruuttaa Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Raisiossa, Ruskolla, Kemiönsaaressa sekä Paraisilla sijaitsevan saostussäiliön tyhjennyksen. Kaikki lähetetyt lomakkeet toimitetaan jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuoltomääräysten mukaan tyhjennykset tulee suorittaa alla olevan mukaan:

LIETESÄILIÖT, JOISSA KÄSITELLÄÄN VESIKÄYMÄLÄJÄTEVESIÄ:

  • Useamman kuin yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kerran vuodessa.
  • Yhden asukkaan vakituisten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kahden vuoden välein.

LIETESÄILIÖT, JOISSA KÄSITELLÄÄN VAIN PESUVESIÄ:

  • Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kolmen vuoden välein.

Umpisäiliöt:

  • Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa mutta kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Umpisäiliöt voidaan tyhjentää joko säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Seuraathan umpisäiliön täyttymistä esimerkiksi hälyttimen avulla, jotta voit tilata tyhjennyksen ajoissa.

Jos sakokaivoon ei ole vuoden aikana kertynyt lietettä tyhjennettäväksi, voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa tällä lomakkeella.

Tyhjennyksen voi peruuttaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunniteltua tyhjennystä. Peruutus on tehtävä kuitenkin viimeistään kuukautta ennen tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, ilmoitamme siitä lomakkeen täyttäjälle. Tällöin tyhjennys tapahtuu suunnitellussa aikataulussa.

Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta. Seuraava tyhjennys tulee normaalin tyhjennysrytmin mukaan.