31.5.2024

Uutiset

Rauhalan jätekeskuksen kaatopaikan pintarakennetyö vähentää ympäristöpäästöjä

Rauhalan jätekeskuksessa Paraisilla suljetaan ja maisemoidaan koko kaatopaikka pintarakenteen alle. Kaatopaikkojen pintarakenteet vähentävät merkittävästi kaatopaikan ympäristövaikutuksia ja ovat tärkeä osa Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ilmastotyötä.  

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) Rauhalan jätekeskuksessa suljetaan kesän aikana yhteensä 2,2 hehtaaria kaatopaikka-alueita vesi- ja kaasutiiviin pintarakenteen alle.  

Pintaeristerakenteen tarkoituksena on jätetäytön peittäminen niin, etteivät sadevedet pääse jatkossa jätetäyttöön. Samalla estetään kaatopaikkakaasujen haihtuminen ilmakehään. 

Kaivuutöiden yhteydessä voi aiheutua hetkellistä hajuhaittaa, mutta työn valmistuttua hajuhaitat Rauhalan jätekeskuksen alueella vähenevät.  

– Kaatopaikan tiivis pintaeristerakenne vähentää merkittävästi kaatopaikan ympäristövaikutuksia. Tiivis pinta estää sadevesien pääsyn jätetäyttöön, mikä vähentää kaatopaikan suotovesien aiheuttamaa jätevesikuormitusta. Lisäksi pintarakenne on merkittävin tapa ehkäistä kaatopaikan aiheuttamia kasvihuonepäästöjä ja estää kaasun vapautumista ilmakehään, kertoo LSJH:n rakennuttaja Tommi Palm

Kaatopaikkakaasun käsittely toteutetaan biologisesti biosuotimilla, ja jätetäytön muotoilussa ja tiivisrakenteiden pintakerroksessa on tarkoitus hyödyntää Paraisten maankaatopaikan ylijäämämaita. Pintarakenteiden rakentamisen yhteydessä toteutetaan varaus aurinkopaneelikentälle. 

– Varauksen myötä kaatopaikan eteläiseen luiskaan on mahdollista rakentaa aurinkopaneelikenttä joko LSJH:n toimesta tai ulkopuolisen investoimana. Aurinkopaneelikentällä voidaan esimerkiksi tuottaa omavaraisesti puhdasta energiaa alueen käyttöön. Kentän avulla pystytään hyödyntämään muuten lähes hyödyntämiskelvotonta suljetun kaatopaikan pintaa, Palm selventää.  

Kaatopaikoille enää murto-osa jätteistä 

Kaatopaikoille sijoitetaan nykyään vain sellaista jätettä, jota ei voi hyödyntää materiaalina tai energiana ja jolle ei ole olemassa muuta käsittelymahdollisuutta. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi asbesti, pilaantuneet maa-ainekset ja mineraalivilla. 

Rauhalan jätekeskuksen kaatopaikka-alueelle ei ole loppusijoitettu jätettä enää vuoden 2022 jälkeen. 

– LSJH:n tavoitteena on minimoida alueen jätehuollon ilmastovaikutukset ja käytöstä poistettujen kaatopaikka-alueiden sulkemisella on iso merkitys tavoitteen saavuttamisessa, Palm sanoo.  

Rauhalan pintarakenneurakoitsijana toimii Ramago Oy. Urakka toteutetaan pääosin arkisin jätekeskuksen aukioloaikoina. 

– Raskas liikenne lisääntyy alueella urakan myötä. Se kuitenkin kulkee alueelle vaa´an kautta, eikä urakalla pitäisi olla vaikutusta lajitteluasemalle kulkevaan liikenteeseen tai lajitteluaseman toimintaan, Palm kertoo.  

Pintarakenneurakan odotetaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä.