Saarikiinteistöjen sekajätteen aluekeräys

Sellaisilta kiinteistöiltä, joille ei ole kiinteää tieyhteyttä, asukkaat ja mökkiläiset kuljettavat sekajätteen itse yhteisiin jäteastioihin eli aluekeräyspisteisiin.

Aluekeräyspisteitä on sijoitettu saariin ja rantojen tuntumaan paikkoihin, joissa saaristossa asuvat ja mökkeilevät liikkuvat. Osa aluekeräyspisteistä on käytössä vain kesäisin, loput ovat asukkaiden käytössä vuoden ympäri. Osa aluekeräyspisteistä on lukittuja.

Aluekeräys on käytössä Kemiönsaaressa, Paraisten saaristoalueilla, Naantalissa, Maskussa ja Uudessakaupungissa.

Halutessasi voit tilata asiakaspalvelustamme kartan, josta näet missä aluekeräyspisteet sijaitsevat. Kartasta näet myös, onko piste lukittu ja onko se ympäri vuoden käytössä. Voit käyttää kaikkia alueemme aluekeräyspisteitä, mutta ilmoittamalla ensi sijassa käyttämäsi pisteen meille autat meitä suunnittelemaan pisteen tyhjennysaikatauluja ja kapasiteettia mahdollisimman sopiviksi.

Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voit ilmoittautua täyttämällä alla olevan lomakkeen ja palauttamalla sen asiakaspalveluumme, joko sähköpostitse tai tulostettuna.

Vain sekajäte kuuluu aluekeräykseen

Sekajätteen aluekeräyspisteeseen saa viedä ainoastaan päivittäistä kotitalousjätettä. Vie suurikokoiset jätteet, rakennusjätteet, kodinkoneet ja muu elektroniikka sekä vaaralliset jätteet lajitteluasemalle. Vie kotitaloudessa syntyvät kierrätettävät pakkaus- ja hyötyjätteet kierrätyspisteeseen tai lajitteluasemalle, jos aluekeräyspisteen yhteydessä ei ole kierrätyspistettä. Jos havaitset aluekeräyspisteen väärinkäyttöä, ilmoita asiasta asiakaspalveluumme. Pidetään yhdessä aluekeräyspisteet siisteinä!

Kompostoi ja säästä

Kompostoimalla ruokajätteen asianmukaisesti saat alennusta aluekeräyspisteen vuosimaksuun. Ruokajätettä saa kompostoida ainoastaan kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorissa on siis oltava pohja, seinät ja kansi sekä riittävä ilmanvaihto.

Kompostoinnista tulee ilmoittaa erikseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle kuluvan vuoden 31.maaliskuuta mennessä, jotta kompostointialennus ehditään huomioimaan saman vuoden laskutuksessa. Kompostointialennuksia ei myönnetä takautuvasti. Kompostointi-ilmoitus tulee päivittää viiden vuoden välein ja myös kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa. Jos kompostori on useamman asunnon käytössä, tulee sille nimetä vastuuhenkilö.

Sekajätteen aluekeräysmaksut

Aluekeräyksen jätemaksu on vuosimaksu ja se maksetaan jokaisesta asuin- tai vapaa-ajan rakennuksesta. Kiinteistön omistajan vaihtuessa kuluvan vuoden jätemaksun maksaa se, jonka omistuksessa kiinteistö oli 1. tammikuuta. Ruokajätteen kompostoiminen alentaa vuosimaksua. Vakituisen asunnon vuosimaksuun vaikuttaa myös asukasmäärä.

Aluekeräyspisteen käyttömaksu
Sekajäte
Asuinkiinteistön käyttöAsunnon jätemaksu (€/asunto/vuosi)
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, ei kompostoi biojätettä268,10
Vakituinen asunto, jossa 2 tai useampi asukasta, kompostoi biojätteen209,50
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, ei kompostoi biojätettä168,00
Vakituinen asunto, jossa 1 asukas, kompostoi biojätteen113,70
Vapaa-ajan asunto, ei kompostoi biojätettä195,00
Vapaa-ajan asunto, kompostoi biojätteen135,80
Lisäavain aluekeräyspisteeseen45,50/kpl
Maksu kadotetusta avaimesta90,50/kpl

Aluekeräyksen vuosimaksuun sisältyy yksi aluekeräyspisteen avain. Lisää avaimia voit tilata asiakaspalvelustamme lisämaksua vastaan. Jos aluekeräysasiakaskiinteistön omistaja vaihtuu, siitä on ilmoitettava asiakaspalveluumme ja kaikki avaimet on palautettava. Mikäli avainta ei palautetta, siitä veloitetaan kadonneen avaimen maksu.

Vaihtoehto aluekeräyspisteelle: Oma jäteastia tai kimppa-astia satamassa

Aluekeräysalueella olevan kiinteistön asukkaat voivat myös järjestää jätehuoltonsa oman jäteastian avulla. Oma jäteastia sijoitetaan siihen mantereen puolen satamaan, josta saarikiinteistölle kuljetaan. Sekajäte viedään tähän omaan astiaan aluekeräyspisteen sijaan.

Saarikiinteistön kimppa-astia

Saarikiinteistön asukkaat voivat myös liittyä jäteastiakimppoihin, joiden jäteastiat sijaitsevat alle 1 km päässä siitä mantereen puolen satamasta, josta kyseiselle saarikiinteistölle kuljetaan. Oman jäteastian tai kimppa-astian käyttäjäksi tulee liittyä kuluvan vuoden 31. maaliskuuta mennessä, jotta kuluvan vuoden laskutus saadaan tehtyä oikeilla tiedoilla.