Blev det kvar virke eller gammalt byggmaterial från den senaste renoveringen?

Donera enkelt ditt avfallsmaterial för återanvändning och ta en tur i Omkörningsfilen! Toppå avfallscentral tar nu även emot delar som lämpar sig för traditionellt byggande och virke som lämpar sig för nya användningsområden.

Delta i fototävlingen!

Fototävlingen för LSJH:s nästa årets väggkalender är i gång! Tävlingens tema är natur i byar och städer. Skicka ditt foto till oss innan 31.8.2024.

Delta i ”Vad händer med avfallet?” -tävlingen!

Testa dina kunskaper om avfallshantering genom att delta i avfallstävlingen senast den 30 november 2024, och du kan vinna ett restaurangpresentkort!

Att kompostera eller att insamla?

Skyldigheten att sortera separat bioavfall gäller nu alla fastigheter i tätorter.

Blev det kvar virke eller gammalt byggmaterial från den senaste renoveringen?

Donera enkelt ditt avfallsmaterial för återanvändning och ta en tur i Omkörningsfilen! Toppå avfallscentral tar nu även emot delar som lämpar sig för traditionellt byggande och virke som lämpar sig för nya användningsområden.