Vi belastar morgondagen mindre

Kan man lägga en näsduk i bioavfallet? Hur ska man sortera ett strykjärn? Avfallets ABC bjuder på svar.

Vår e-tjänst OmaLSJH har serviceavbrott lördag 3.6. kl 19:00 - söndag 4.6. kl 01:00, på grund av serverservice.