För morgondagen 2024

LSJH:s denna årets invånartidning innehåller information om till exempel sortering och återvinning samt avfallshanteringstjänster i området.

Att kompostera eller att insamla?

Skyldigheten att sortera separat bioavfall gäller nu alla fastigheter i tätorter.

Delta i fototävlingen!

Fototävlingen för LSJH:s nästa årets väggkalender är i gång! Tävlingens tema är natur i byar och städer. Skicka ditt foto till oss innan 31.8.2024.

För morgondagen 2024

LSJH:s denna årets invånartidning innehåller information om till exempel sortering och återvinning samt avfallshanteringstjänster i området.

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.