Komposteringsanmälan via OmaLSJH

Om du ska göra din anmälan om kompostering av bioavfall via vår elektroniska OmaLSJH-tjänst och du behöver hjälp med att beställa användarkod, se anvisningar från länken nedan.