Byt till en kostnadsfri e-faktura!

Från och med den första februari 2023 har LSJH debiterat en avgift på 3,50 €/st (inklusive moms) för pappersfakturor. Istället för pappersfaktura föredrar vi den ekologiska, kostnadsfria och enkla e-fakturan.

Anmälan om kompostering

Om du komposterar ditt bioavfall ska du anmäla det till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Det gör du enkelt genom e-tjänsten.

Oktober för med sig ändringar i transporten av förpackningsavfall

Hjulförsedda förpackningsavfallskärl i Åbonejden övergår till LSJH:s transporter 1.10.2023. Ändringen är en del av förnyelsen av avfallslagen som strävar till att öka återanvändning och materialåtervinning.

Byt till en kostnadsfri e-faktura!

Från och med den första februari 2023 har LSJH debiterat en avgift på 3,50 €/st (inklusive moms) för pappersfakturor. Istället för pappersfaktura föredrar vi den ekologiska, kostnadsfria och enkla e-fakturan.