3.6.2024

Nyheter

Ändringar i avfallshanteringsföreskrifterna den 1 augusti – Sydvästra Finlands Avfallsservice ansvarar hädanefter för vissa avfallskärl i fastigheter