10.5.2024

Nyheter

Ändringar i tömningen av hjulförsedda bioavfallskärl i Åboregionen

Tömningen av hjulförsedda bioavfallskärl vid bostadsfastigheter samt vid fastigheter för offentlig förvaltnings- och serviceverksamhet övergår den 13 maj till att skötas av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) även i de återstående kommunerna i området.

Den 13 maj för med sig ändringar i tömningen av de hjulförsedda bioavfallskärlen i Lundo, S:t Mårtens, Åbo, S:t Karins, Aura och Pöytyä.

– Tidigare har fastighetsinnehavaren i de berörda kommunerna avtalat om tömningen av sitt hjulförsedda bioavfallskärl med en valfri avfallstransportör. Från och med mitten av maj överförs tömningarna till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) gemensamt konkurrensutsatta bioavfallstransporter, berättar LSJH:s servicechef Jaakko Salminen.

Ändringen kräver inte att befintliga tömningsavtal för bioavfall sägs upp, utan överföringen sker automatiskt. Ändringen av transportansvaret beror på den nya avfallslagen.

LSJH ansvarar för insamling och transport av bioavfall i hela området

För att säkerställa en smidig övergång kommer LSJH att genomföra en kostnadsfri utjämningstömning under vecka 20 för fastigheter med minst 10 lägenheter där den första schemalagda tömningen av bioavfallskärlet skulle ske först i slutet av maj.

Efter 13.5.2024 töms bioavfallskärlet inte längre av det gamla transportföretaget. Ifall uppgifter om bioavfallskärlet inte har meddelats till LSJH fås kärlet med på insamlingsrutten genom att meddela saken LSJH:s kundtjänst.

– I en sådan situation är det viktigt att komma ihåg att tömningen inte sker dagen efter anmälan, utan vanligtvis först om en eller två veckor. Alltså i det skedet när bioavfallsbilen kör runt i området och utför sina sedvanliga tömningar, påpekar Salminen.

De hjulförsedda bioavfallskärlen har redan tidigare i år överförts till att omfattas av LSJH:s transporter i de övriga ägarkommunerna i området. I och med överföringen av transportansvaret i maj kommer LSJH att ansvara för tömningen av alla insamlingskärl för bioavfall vid bostadsfastigheter samt vid fastigheter för offentlig förvaltnings- och serviceverksamhet inom hela sitt verksamhetsområde.

Tydlig märkning av avfallskärlen samt inpackning av bioavfallet är av stor vikt

När insamlingen av bioavfall utökas är det speciellt i husbolag bra att komma ihåg att märka avfallskärlen och informera invånarna om insamlingen av bioavfall.

– Genom att märka kärlen tydligt och informera invånarna om att insamlingen börjar, minskar risken att fel avfall hamnar i avfallskärlen, säger Salminen.

Det är också viktigt att avfallet förpackas på rätt sätt. Inpackandet förebygger luktolägenheter och förpackat bioavfall drar inte heller till sig flugor eller getingar.

Det bästa alternativet är att packa bioavfallet i en papperspåse eller en påse vikt av tidningspapper, men även nedbrytbara bioavfallspåsar är lämpliga. Plastpåsar får inte användas som emballage.

– Exempelvis får skämt kött inte läggas i insamlingen i sin ursprungliga vakuumförpackning, utan förpackningen måste öppnas, köttet överföras till en bioavfallspåse och först därefter läggas i insamlingskärlet. Gratis instruktioner och broschyrer som kan tilldelas invånarna kan beställas till exempel från LSJH:s Tilaamo www.lsjh.fi/sv/tilaamo, tipsar Salminen.

Om chauffören anser att bioavfallskärlet innehåller avfall som uppenbarligen inte hör hemma där, låter hen bli att tömma kärlet och meddelar i stället att innehållet i kärlet ska tömmas som blandavfall.

– De värdefulla näringsämnena i bioavfallet bör inte slösas bort genom att bränna det i ekokraftverket. Förutom att viktiga näringsämnen går till spillo orsakar den extra tömningen fastigheten extra utgifter och tömningen av avfallskärlet försenas, berättar Salminen.