3.10.2023

Nyheter

Ändringar i trafikarrangemangen vid Toppå avfallscentral på grund av byggnadsarbeten

Vid Toppå avfallscentral kommer det att utföras byggnadsarbeten, vilket innebär att man måste göra ändringar i trafikarrangemangen från och med 4.10.

Den nuvarande huvudporten till Toppå avfallscentral kommer under byggnadsarbetet att vara i användning enbart för fordon som transporterar stora avfallslass. Person- och paketbilstrafiken till sorteringsstationen styrs om och person- och paketbilarna kör in via det vägskäl som viker av mot vänster från Långholmsgatan just innan huvudporten. Den nya rutten till sorteringsstationen är märkt med skyltning och trafikmärken.

Fler ändringarna i trafikarrangemangen kan förekomma i samband med att byggnadsarbetena framskrider. De nya trafikarrangemangen gäller till slutet av oktober. Ombyggnadsarbetet är en del av utvecklandet av Topinpuisto-området samt förbättrandet av sorteringsstationstjänsterna.

Vi beklagar eventuella olägenheter som byggnadsarbetena orsakar.