Kärltjänst

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

LSJH:s kärltjänstmodell innebär att vi levererar avfallskärlet direkt till insamlingsplatsen, i den storlek du behöver. I kärltjänstutbudet hittar du både traditionella slutna, hjulförsedda avfallskärl såväl som ventilerade bioavfallskärl som lämpar sig för mindre fastigheter. Kärltjänsten är ett bekymmerfritt alternativ, då vi tar hand om kärlets uppehåll!

Kärltjänstkärlen kan beställas för de avfallsslag vid fastigheten för vilka LSJH har konkurrensutsatt tömningarna. Tjänsten är tillgänglig för både småfastigheter, husbolag och kommunala fastigheter.

Minimitiden för kärltjänstavtalet är 12 månader. I och med kärltjänsten har vi avslutat försäljningen och annan uthyrning av avfallskärl. Alla uthyrda kärl har automatiskt flyttats över till kärltjänstmodellen.

Kärltjänstkärlenst för husbolag och kommunala fastigheter

I tjänsten ingår:

 • Leverans av avfallskärlet till insamlingsplatsen
 • Anvisningsdekaler monterade på kärlet
 • Tvätt av avfallskärlet i enighet med avfallshanteringsföreskrifterna
 • Avgiftsfri ändring av kärlstorlek (högst två gånger per år)
 • Utebyte av ett skadat kärl då dess kondition försvårar tömningarna

Fördelar med kärltjänsten

 • Du behöver inte ordna kärlets uppehåll själv: vi tvättar, reparerar och byter ut.
 • Avfallschaufförens arbetssäkerhet förbättras, då trasiga och dåligt fungerande kärl fortlöpande byts ut.
 • Transporterna blir effektivare och tömningarna snabbare, då kärlen passar ihop med tömningssystemet.
 • Stora kärlinskaffningsvolymer och optimerad leveranslogistik bidrar till inbesparingar.

Prislista för kärltjänsten

Hyrespriserna för kärltjänstkärlen baserar sig på taxan som fastställts av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Priset debiteras enligt avfallskärlets storlek, för varje påbörjad månad.

Minimitiden för kärltjänstavtalet är 12 månader.

Kärlets storlek (liter)Skattefritt pris för kärltjänsten (€/mån)Moms 24 %Skattepliktigt pris för kärltjänsten (€/mån)
 140 (inkl. tvätt)1,730,422,15
140, ventilerat bioavfallskärl (inkl. tvätt)2,400,582,98
 240 (inkl. tvätt)1,730,422,15
240, ventilerat bioavfallskärl (inkl. tvätt)2,400,582,98
 360 (inkl. tvätt)2,420,583,00
 660 (inkl. tvätt)3,630,874,50

Kärltjänsten inkluderar tvätt av avfallskärlen enligt avfallshanteringsföreskrifterna för alla kärl förutom för kärl vid egnahemshus och fritidsbostäder. Bioavfallskärl tvättas två gånger om året, blandavfallskärl årligen och övriga kärl vartannat år. För övrigt ansvarar kärlets innehavare för kärlets tvätt. Det går beställa extra tvättar via oss mot en separat avgift enligt prislistan här under.

Tvätt av avfallskärl€, skattefri avgift€, inkl. moms 24% Enhet
120-660 liters kärl25,4031,50st
Djupbehållare frontlastning/främre container105,00130,20st
Djupbehållare för krantömning139,72173,25st
Press139,72173,25st
Tvätt av avfallskärl genom kärlbyte *60,0074,40st
* används endast i avfallskärlstjänsten

Kärlsortiment

I kärltjänstsortimentet hittar du både traditionella slutna avfallskärl som ventilerade bioavfallskärl som lämpar sig för mindre fastigheter. Alla kärl är hjulförsedda, fyller avfallshanteringsföreskrifternas krav och lämpar sig för maskinell lastning. De har tillverkats av HDPE-plast som lämpar sig för det nordiska klimatet och tål UV-strålning väl. Kärltjänstkärlen kan beställas för de avfallsslag vid fastigheten för vilka LSJH har konkurrensutsatt tömningarna.

Traditionella avfallskärl

I vår kärltjäns hittar du ett brett sortiment slutna, hjurförsedda avfallskärl för olika avfallsfraktioner. De traditionella avfallskärlen finns att få i fyra olika storlekar: 140, 240, 360 och 660 liter. De slutna kärlen är mörkgrå till färgen.

Ventilerade bioavfallskärl

Ventilerade bioavfallskärl lämpar sig bäst för små husbolag med färre än 10 lägenheter. I det ventilerade bioavfallskärlet finns det en mellanbotten samt hål i sidorna, tack vare vilka kärlet är bättre luftat än traditionella avfallskärl. Detta möjliggör att bioavfallet torkar och kan minska bildningen av luktolägenheter. Detta möjliggör i sin tur att kärlets tömningsintervall kan vara till och med fyra veckor. Det ventilerade avfallskärlet är brunt till färgen. Storleksalternativen är 140 och 240 liter.

För att kärlet skall fungera korrekt är det viktigt att bioavfallet packas. För att bioavfallet ska torka är Det bästa förpackningsmaterialet en bioavfallspåse av papper. Det går inte att lägga en skyddssäck i det ventilerade bioavfallskärlet på grund av kärlets tekniska struktur.

Kärltjänstkärlens mått

Kärlets storlek (liter)Höjd (cm)Bredd (cm)Djup (cm)
1401124956
2401185974
3601227781
66012313678

Vägledande avfallskärlsbehov för husbolag

Vi har beräknat avfallskärlens antal och tömningsintervaller för olika stora husbolag. Du hittar räknaren här.

Kärltjänst för egnahemshus och fritisdbostäder

I tjänsten ingår:

 • Leverans av avfallskärlet till insamlingsplatsen
 • Anvisningsdekaler monterade på kärlet
 • Avgiftsfri ändring av kärlstorlek (högst två gånger per år)
 • Utebyte av ett skadat kärl då dess kondition försvårar tömningarna

Fördelar med kärltjänsten

 • Du behöver inte ordna kärlets uppehåll själv: vi reparerar och byter ut.
 • Avfallschaufförens arbetssäkerhet förbättras, då trasiga och dåligt fungerande kärl fortlöpande byts ut.
 • Transporterna blir effektivare och tömningarna snabbare, då kärlen passar ihop med tömningssystemet.
 • Stora kärlinskaffningsvolymer och optimerad leveranslogistik bidrar till inbesparingar.

Prislista för kärltjänsten

Hyrespriserna för kärltjänstkärlen baserar sig på taxan som fastställts av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Priset debiteras enligt avfallskärlets storlek, för varje påbörjad månad.

Minimihyrestid för avfallskärlet är 12 månader. Tvätt av avfallskärl ingår ej.
Kärlets storlek (liter)Skattefritt pris för kärltjänsten (€/mån)Moms 24 %Skattepliktigt pris för kärltjänsten (€/mån)
 1401,210,291,50
140, ventilerat bioavfallskärl1,720,412,13
 2401,210,291,50
240, ventilerat bioavfallskärl1,720,412,13
 3602,100,502,60
 6603,230,774,00

Kärlsortiment

I kärltjänstsortimentet hittar du både traditionella slutna avfallskärl som ventilerade bioavfallskärl som lämpar sig för mindre fastigheter. Alla kärl är hjulförsedda, fyller avfallshanteringsföreskrifternas krav och lämpar sig för maskinell lastning. De har tillverkats av HDPE-plast som lämpar sig för det nordiska klimatet och tål UV-strålning väl. Kärltjänstkärlen kan beställas för de avfallsslag vid fastigheten för vilka LSJH har konkurrensutsatt tömningarna.

Kärltjänstkärlens mått

Traditionella avfallskärl

I vår kärltjäns hittar du ett brett sortiment slutna, hjurförsedda avfallskärl för olika avfallsfraktioner. De traditionella avfallskärlen finns att få i fyra olika storlekar: 140, 240, 360 och 660 liter. De slutna kärlen är mörkgrå till färgen.

Ventilerade bioavfallskärl

Ventilerade bioavfallskärl lämpar sig bäst för små husbolag med färre än 10 lägenheter. I det ventilerade bioavfallskärlet finns det en mellanbotten samt hål i sidorna, tack vare vilka kärlet är bättre luftat än traditionella avfallskärl. Detta möjliggör att bioavfallet torkar och kan minska bildningen av luktolägenheter. Detta möjliggör i sin tur att kärlets tömningsintervall kan vara till och med fyra veckor. Det ventilerade avfallskärlet är brunt till färgen. Storleksalternativen är 140 och 240 liter.

För att kärlet skall fungera korrekt är det viktigt att bioavfallet packas. För att bioavfallet ska torka är Det bästa förpackningsmaterialet en bioavfallspåse av papper. Det går inte att lägga en skyddssäck i det ventilerade bioavfallskärlet på grund av kärlets tekniska struktur.