Tömningsavgifter för avfallskärl och områdesinsamlingsavgifter

Här ser du tömningsavgifterna för de kommuner, som har kommunalt anordnad avfallsinsamling. I de övriga kommunerna konkurrensutsätter fastighetens innehavare själv sin avfallstransport. Då fakturerar det anlitade företaget enligt sina egna prislistor, inte dessa.

Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet
Brännbart avfall
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,98
1407,32
1507,49
1908,16
2008,33
2208,67
2409,00
30010,02
33010,53
34010,96
36011,04
37011,20
38011,37
60015,08
66016,10
Återvinningsbart avfall
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,33
Bioavfall 240 l13,23
Glasförpackningar 120-390 l6,09
Metall 120-660 l6,09
Kartongförpackningar 240-1000 l5,53
Plastförpackningar 240-1000 l6,34
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)15,15 €/st
Städning eller annat extra arbete66,15 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärl124 €/h
Onödig avhämtningEndast transportavgift 4,00 € uppbärs.
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)124,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand66,15 €/h
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Avgift för pappersfaktura 3,50 €/faktura

Rosala-Hitis, Högsåra, övriga öar och holmar

Områdesinsamlingspunkterna är menade för fastigheter som ligger på öar eller som har besvärliga vägförbindelser. Områdesinsamlingsavgiften berättigar till användning av de på kommunens område belägna områdesinsamlingspunkterna för brännbart avfall.

Brännbart avfall
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej bioavfall260,78
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar bioavfall203,74
Fast bostad med en invånare, komposterar ej bioavfall163,42
Fast bostad med en invånare, komposterar bioavfall107,69
Fritidsbostad, komposterar ej bioavfall189,68
Fritidsbostad, komposterar bioavfall131,95
Extranyckel till områdesinsamlingspunkt45,50/st
Avgift för bortkommen nyckel90,50/st
Brännbart avfall
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,01
1406,35
1506,52
1907,19
2007,37
2207,70
2408,04
3009,05
3309,56
3409,72
36010,07
37010,23
38010,40
60014,11
66015,13
Återvinningsbart avfall
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,33
Bioavfall 240 l13,23
Glasförpackningar 120-390 l6,09
Metall 120-660 l6,09
Kartongförpackningar 240-1000 l5,53
Plastförpackningar 240-1000 l6,34
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)15,15 €/st
Städning eller annat extra arbete66,15 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärl124 €/h
Onödig avhämtningEndast transportavgift 4,00 € uppbärs.
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)124,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand66,15 €/h
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Avgift för pappersfaktura 3,50 €/faktura

Masku skärgårdsområde

Områdesinsamlingspunkterna är menade för fastigheter som ligger på öar eller som har besvärliga vägförbindelser. Områdesinsamlingsavgiften berättigar till användning av de på kommunens område belägna områdesinsamlingspunkterna för brännbart avfall.

Brännbart avfall
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej bioavfall260,78
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar bioavfall203,74
Fast bostad med en invånare, komposterar ej bioavfall163,42
Fast bostad med en invånare, komposterar bioavfall107,69
Fritidsbostad, komposterar ej bioavfall189,68
Fritidsbostad, komposterar bioavfall131,95
Extranyckel till områdesinsamlingspunkt45,50/st
Avgift för bortkommen nyckel90,50/st
Nådendal
Brännbart avfall
Avfallskärlets storlek (liter) Tömningspris (€/tömning)
1206,13
1406,46
1506,63
1907,30
2007,48
2207,81
2408,15
3009,16
3309,67
3409,83
36010,18
37010,34
38010,52
60014,22
66015,24
Återvinningsbart avfall
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,33
Bioavfall 240 l13,23
Glasförpackningar 120-390 l6,09
Metall 120-660 l6,09
Kartongförpackningar 240-1000 l5,53
Plastförpackningar 240-1000 l6,34
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)15,15 €/st
Städning eller annat extra arbete66,15 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärl124 €/h
Onödig avhämtningEndast transportavgift 4,00 € uppbärs.
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)124,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand66,15 €/h
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Avgift för pappersfaktura 3,50 €/faktura

Masku skärgårdsområde

Områdesinsamlingspunkterna är menade för fastigheter som ligger på öar eller som har besvärliga vägförbindelser. Områdesinsamlingsavgiften berättigar till användning av de på kommunens område belägna områdesinsamlingspunkterna för brännbart avfall.

Brännbart avfall
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej bioavfall260,78
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar bioavfall203,74
Fast bostad med en invånare, komposterar ej bioavfall163,42
Fast bostad med en invånare, komposterar bioavfall107,69
Fritidsbostad, komposterar ej bioavfall189,68
Fritidsbostad, komposterar bioavfall131,95
Extranyckel till områdesinsamlingspunkt45,50/st
Avgift för bortkommen nyckel90,50/st
Brännbart avfall
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,01
1406,35
1506,52
1907,19
2007,37
2207,70
2408,04
3009,05
3309,56
3409,72
36010,07
37010,23
38010,40
60011,14
66015,13
Återvinningsbart avfall
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,33
Bioavfall 240 l13,23
Glasförpackningar 120-390 l6,09
Metall 120-660 l6,09
Kartongförpackningar 240-1000 l5,53
Plastförpackningar 240-1000 l6,34
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)15,15 €/st
Städning eller annat extra arbete66,15 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärl124 €/h
Onödig avhämtningEndast transportavgift 4,00 € uppbärs.
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)124,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand66,15 €/h
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Avgift för pappersfaktura 3,50 €/faktura
Pargas skärgård
Brännbart avfall
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
12012,56
14012,97
15013,18
19014,01
20014,22
22014,63
24015,05
30016,31
33016,93
34017,12
36017,56
37017,76
38017,97
60022,53
66023,78
Endast Utö: 240 l16,32
Återvinningsbart avfall
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Glasförpackningar 120-390 l6,09
Metall 120-660 l6,09
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)15,15 €/st
Städning eller annat extra arbete66,15 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärl124 €/h
Onödig avhämtningEndast transportavgift 4,00 € uppbärs.
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)124,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand66,15 €/h
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Avgift för pappersfaktura 3,50 €/faktura

Områdesinsamlingsavgift

Områdesinsamlingspunkterna är menade för fastigheter som ligger på öar eller som har besvärliga vägförbindelser. Områdesinsamlingsavgiften berättigar till användning av de på kommunens område belägna områdesinsamlingspunkterna för brännbart avfall.ä.

Brännbart avfall
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej bioavfall260,78
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar bioavfall203,74
Fast bostad med en invånare, komposterar ej bioavfall163,42
Fast bostad med en invånare, komposterar bioavfall107,69
Fritidsbostad, komposterar ej bioavfall189,68
Fritidsbostad, komposterar bioavfall131,95
Extranyckel till områdesinsamlingspunkt45,50/st
Avgift för bortkommen nyckel90,50/st
Reso
Brännbart avfall
Avfallskärlets storlek (liter) Tömningspris (€/tömning)
1205,07
1405,41
1505,58
1906,25
2006,42
2206,76
2407,09
3008,11
3308,62
3408,78
3609,13
3709,29
3809,46
60013,17
66014,19
Återvinningsbart avfall
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,33
Bioavfall 240 l13,23
Glasförpackningar 120-390 l6,09
Metall 120-660 l6,09
Kartongförpackningar 240-1000 l5,53
Plastförpackningar 240-1000 l6,34
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)15,15 €/st
Städning eller annat extra arbete66,15 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärl124 €/h
Onödig avhämtningEndast transportavgift 4,00 € uppbärs.
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)124,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand66,15 €/h
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Avgift för pappersfaktura 3,50 €/faktura
Brännbart avfall
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,01
1406,35
1506,52
1907,19
2007,37
2207,70
2408,04
3009,05
3309,56
3409,72
36010,07
37010,23
38010,40
60014,11
66015,13
Återvinningsbart avfall
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,33
Bioavfall 240 l13,23
Glasförpackningar 120-390 l6,09
Metall 120-660 l6,09
Kartongförpackningar 240-1000 l5,53
Plastförpackningar 240-1000 l6,34
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)15,15 €/st
Städning eller annat extra arbete66,15 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärl124 €/h
Onödig avhämtningEndast transportavgift 4,00 € uppbärs.
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)124,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand66,15 €/h
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Avgift för pappersfaktura 3,50 €/faktura
Brännbart avfall
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1206,01
1406,35
1506,52
1907,19
2007,37
2207,70
2408,04
3009,05
3309,56
3409,72
36010,07
37010,23
38010,40
60011,14
66015,13
Återvinningsbart avfall
AvfallskärlTömningspris (€/tömning)
Bioavfall 140 l11,33
Bioavfall 240 l13,23
Glasförpackningar 120-390 l6,09
Metall 120-660 l6,09
Kartongförpackningar 240-1000 l5,53
Plastförpackningar 240-1000 l6,34
TilläggsavgifterAvgift
Extra avfall bredvid avfallskärlet (t.ex. en extra sopsäck eller låda)15,15 €/st
Städning eller annat extra arbete66,15 €/h
Separat beställd tömning av avfallskärl124 €/h
Onödig avhämtningEndast transportavgift 4,00 € uppbärs.
Avfallskärlets flyttningsavgift (då avfallskärlet måste flyttas för hand över 10 m)1,30 € / sträckor över 10 m för varje påbörjad 10 m
Sopbilens backningsavgift1,30 € / sträckor över 50 m för varje påbörjad 50 m
Tvätt av avfallskärl (120-660 l)30,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (frontlast/ frontcontainer)124,00 €/st
Tvätt av avfallskärl (djupinsamlingskärl)165,00 €/st
Tvätt av avfallskärl för hand66,15 €/h
Serviceavgift för uppdelning av faktura för t.ex. samkärl (kimppakärl)5,25 €/år/delägare
Avgift för pappersfaktura 3,50 €/faktura

Alla avgifter baserar sig på avfallstaxan som godkännts av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Priserna inkluderar mervärdesskatt 24%.