Avfallsservice i Rusko

I din kommun tecknar invånarna ett hushållsspecifikt tömningsavtal för brännbart blandavfall med en avfallstransportör som de själva väljer. Avfallstransportören fakturerar kunden för sin service enligt sin prislista. Vi rekommenderar att man ber flera transportföretag om offerter.

Från och med den 1 juli 2023 konkurrensutsätter kommunen, dvs. LSJH, transporterna av förpackningsavfall. Du kan beställa tömning av glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar via LSJH:s kundtjänst. Prislistan för transporter som ordnas av LSJH finns bakom den här länken under 3.2.

Från och med den 1 januari 2024 övergår ansvaret för att konkurrensutsätta transporterna av bioavfall till kommunen, dvs. LSJH. Om din fastighet ligger i en tätort med 10 000 invånare ber vi dig observera att det är obligatoriskt att sortera bioavfall separat antingen i en kompost eller i ett tömningsbart bioavfallskärl. På avfallshanteringskartan kan du se om din fastighet omfattas av skyldigheten i ett tätortsområde med 10 000 invånare. Läs mer om insamling av bioavfall här.

Förutom att skaffa ett avfallskärl till sin egen fastighet kan man enas med sina grannar eller personer som är bosatta utmed samma väg om att använda ett gemensamt avfallskärl, ett s.k. kimppakärl.

I Vahto är det ordnat på annat sätt

Sydvästra Finlands Avfallsservice har å invånarnas vägnar konkurrensutsatt avfallstransporterna i Vahto-området och sköter även om organisering och kuntjänst kring avfallsservicen. Informationen på denna sida gäller således inte för Vahto, utan bara Rusko stamområde, det vill säga området som var Rusko innan kommunsammanslagningen 2009. Vahto har således en egen informationssida, se nedan!

Anskaffning och placering av avfallskärl

Som fastighetsinnehavare ansvarar du för att skaffa avfallskärl som passar insamlingssystemet. Kärlet ska ha ett lock och hjul. Den vanligaste kärlstorleken är 240 l, vilket är lämpligt för till exempel en familj med fyra personer. Vår kundtjänst och den valda avfallstransportören hjälper dig välja ett lämpligt kärl. Man kan köpa avfallskärl i till exempel järnhandlar. Avfallstransportörerna erbjuder ofta också möjlighet att köpa eller hyra avfallskärl.

Placera avfallskärlet så att sopbilen kan köra fram till en punkt som är högst 10 meter från kärlet. En bra plats att placera kärlet på är ofta anslutningen till vägen som leder till fastigheten. Vägen ska vara tillräcklig bärig eftersom sopbilen kan väga över 20 ton. Man ska också reservera tillräckligt med utrymme för bilen att vända. Kärlet ska märkas med namn eller husnummer, speciellt i glesbygdsområden.

Tömning av avfallskärl

Insamlingskärl för brännbart avfall ska tömmas med högst fyra veckors intervall. Om matavfall komposteras i en kompostor som är skyddad från smådjur kan intervallen förlängas till åtta eller hela tolv veckor. Fritidsbostäder ska omfattas av avfallstransport minst under perioden maj-oktober.

Avfallsservicens grundavgift

Utöver tömningsavgift för avfallskärl uppbärs det i kommunen in en grundavgift för avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar årligen avfallsservicens grundavgift av alla bostäder och fritidsbostäder. Avgiften debiliteras också av obebodda fastigheter.

Övriga tjänster