Pop up-sorteringsstationen

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

Pop up-sorteringsstationen finns där invånarna finns. Den dyker upp i centrum, på torget eller vid parken. Den flyttbara Pop up-sorteringsstationen är särskilt till för dig som inte är bilburen – hämta det du orkar bära!

Pop up -sorteringsstationen tar avgiftsfritt emot hemmets farliga avfall, avlagda textilier och små uttjänta elapparater. Var god observera, att Pop up bara tar emot små avfallsmängder, det vill säga sådana lass som går att bär till platsen för hand. Mottagningskapaciteten är mycket mindre än den på en vanlig sorteringsstation. Större lass ska köras direkt till en fast sorteringsstation.

  • Små mängder farligt avfall från hemmet, till exempel målfärg, aerosoler eller lim. Hämta avfallet i originalförpackningen. Om det inte är möjligt är det viktigt att du tydligt skriver på förpackningen vad den innehåller.
  • Avlagda textilier: Torra och rena, men annars oanvändbara kläder och hemtextilier. Packa dessa tätt i plastpåse! Användbara textilier hör inte till den här insamlingen, sälj dem på loppis eller donera till behövande.
  • Små elapparater, d.v.s. elektronikskrot från hemmet, inte större än en TV.
  • Batterier och ackumulatorer: kom ihåg att tejpa polerna! Oskyddade poler utgör risk för eldsvåda i insamlingslådan.
  • Lysrör, LED-lampor, lågenergilampor.
  • Metallskrot (t.ex. cyklar, torkställningar och grillar).