Skärgårdens skrotinsamling

Insamlingsfartyget M/S Roope besöker skärgården på sommaren och tar utan kostnad emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot. Mot avgift kan du även hämta bygg- och städavfall till insamlingen, inpackat i en av våra storsäckar.

Även skrotfordon tas emot under insamlingen. Bilar och övriga fordon tas emot endast mot förhandsanmälan och tömda på vätskor.

Obs! Önskemål om rutter för 2024 kan framföras fram till slutet av februari. Önskemål kan skickas per e-post till adressen kundtjanst@lsjh.fi

Skaffa en storsäck för bygg- och städavfall

Bygg- och städavfallet packas i våra storsäckar som säljs på våra sorteringsstationer från och med 1.4. fram tills att insamlingen börjar. Priset för en säck på 1 kubik är 89 euro och då ingår mottagnings- och transportavgift. Under insamlingens gång kan du även köpa storsäckar på insamlingsfartyget M/S Roope.

I storsäcken kan du packa bland annat träavfall, skåp, möbler, plast, styrox, gipsskivor, tegelstenar, kakel och annat renoveringsavfall. Av säkerhetsskäl får man inte packa asbest eller gasflaskor i säckarna.

Hämta säcken till någon av hållplatserna som finns i tidtabellen. Säcken avhämtas utan extra avgift från de hamnar som angetts i tidtabellen.

Obs! Avfallsinnehavaren bör infinna sig på servicefartygets hållplats. Det är inte tillåtet att föra avfall till platsen på förhand och lämna det oövervakat.

Servicefartygets däck kan vara halt och alla besökare bör beakta att avfall lyfts ombord med kran. Det är ytterst viktigt att alla som hämtar avfall rör sig med försiktighet och väntar på sin tur på tryggt avstånd. Det är förbjudet att vistas i kranens driftzon utan tillstånd. Säkerhetsanvisningar från både LSJH:s personal och fartygets besättning bör följas omgående. 

Insamlingens rutt

Insamlingens tidtabell är riktgivande och ändringar till följd av bland annat väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga. Skrotfordon ska anmälas med senast 29.6. Koordinaterna uppges i decimalgrader (DD).