Den mobila sorteringsstationen Siira

Den mobila sorteringsstationen Siira är en “light-version” av våra fasta sorteringsstationer. Siira kör rundturer i orter som ligger lite längre bort från våra stationer. Till Siira kan du hämta små lass av hushållsavfall, det vill säga mängder som ryms i personbil, paketbil eller på personbilssläp. 

Siira tar emot samma avfallssorter som de fasta sorteringsstationerna, med några undantag: Farligt avfall från jordbruk, gasflaskor samt avfall som innehåller asbest kan på grund av säkerhetsskäl inte tas ombord. 

De hushållsavfall som tas emot gratis på fasta sorteringsstationer, tas även emot gratis på Siira. De avgiftsbelagda avfallsslagen debiteras i Siira enligt samma prislista som tillämpas på de övriga stationerna. 

Hemmets avfallAvgift
Brännbart avfall, styckesstorlek mindre än 60 * 60 cm3,00 €/200 l15,00 €/m³
Stort brännbart avfall, styckesstorlek mer än
60 * 60 cm
3,00 €/200 l15,00 €/m³
Keramikkärl3,00 €/200 l15,00 €/m³
Kartong-, glas- och plastförpackningar, metall och papper0,00 €
Frityrolja och stekolja0,25 €/l
Plastförpackningar0,00 €
Stoppade möbler, Små (fåtöljer, högst 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) 8,00 €/st.
Stoppade möbler, medelstora (t.ex. soffor och över 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) 12,00 €/st.
Stoppade möbler, stora (t.ex. hörnsoffor och resårsängar)24,00 €/st.
Avlagda textilier0,00 €
Däck utan fälgar0,00 €
Däck med fälgar2,50 €/st.
Hemmets sekretessbelagda avfall (tas endast emot på Toppå och Korvenmäki stationer)10 €/påbörjat 20 kg:s parti
GårdsavfallAvgift
Bioavfall (inklusive äpplen, bioavfall tas inte emot vid Korpo, Houtskär och Utö sorteringsstationer.2,00 €/200 l10,00 €/m³
Räfsavfall (t. ex. löv och gräsavfall)0,00 €
Stubbar (enstaka stycken, större partier enligt prislistan för stora lass)3,00 €/st.
Ren överloppsjord, grus och stenar samt halkbekämpningssand, större partier endast till Toppå och Korvenmäki stationer)1,00 €/200 l5,00 €/m³
Ris och kvistar0,00 €
Skadliga främmande arter (t.ex. jätteloka, vresros, parkslide, jättebalsamin, över 1 m³ partier endast till Toppå och Korvenmäki stationer) 0,00 €
Bygg- och renoveringsavfallAvgift
Avfall som innehåller asbest, under 200 l partier (större partier enligt storlassprislistan, tas endast emot i Korvenmäki)8,00 €/100 l
Betong- och tegelavfall , rena plattor och kakel4,00 €/200 l20,00 €/m³
Takfilt av bitumen2,50 €/200 l12,50 €/m³
Fönster- och planglas1,50 €/200 l7,50 €/m³
Glas med bågar (parti på högst 20 st)4,50 €/st.
Gipsskivor som går att återvinna (får inte innehålla metall,
kakel eller trä)
2,50 €/200 l12,50 €/m³
Slutavfall (f.d. deponiavfall, t.ex. gipsskivor som inte går att återvinna, glasull, spegelglas) 5,20 €/200 l26,00 €/m³
Tryckimpregnerat trä från hushåll, under 1 m³ parti0,00 €Över 1 m³ partier tas emot enligt prislistan för stora lass och endast på Toppå och Korvenmäki avfallscentraler.
Träavfall0,00 €
Sanitetsporslin, stora (t.ex. WC-stolar)7,00 €/st.
Sanitetsporslin, små (t.ex. handfat)3,50 €/st.
ElapparaterAvgift
El- och elektronikapparater (konsumentvaror)0,00 €
Lysrör och lågenergilampor (lysrör max. 30 st eller 50 kg, större partier tas emot endast mot förhandsanmälan vid Topinoja avfallscentral)0,00 €
Farligt avfallAvgift
Farligt avfall från hushåll, upp till 50 kg/l0,00 €
Farligt avfall från hushåll: över 50 kg/l partier per överskridande kg/l1,00 €/kg
Batterier och små ackumulatorer0,00 €
Blybatterier för fordon0,00 €
Små litiumbatterier från elcycklar, elsparkcyklar o.dyl.0,00 €
Handsläckare (max. 3 st.)18,00 €/st.
Flytgasflaskor (2–25 kg)0,00 €
Gasflaskor och patroner från stormkök0,00 €
Hanteringsavgift för tunna (över 50 l tunnor, innehållet debiteras skilt)35,00 €/st.

Siiras kapacitet är begränsad. Under rusningstid kan insamlingsflaken fyllas snabbt. Besök en fast sorteringsstation istället för Siira, om du vill vara helt säker på att bli av med hela ditt lass på en gång.

Sortera avfallet noggrant redan innan du kommer med lasten. Ta med dig avfallet till platsen som anges i tidtabellen och överlämna det till Siiras personal. Använd helst bank- eller kreditkort då du betalar för eventuellt avgiftsbelagt avfall.