Insamling av slam i din kommun

Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Nystad, Nådendal, Pemar, Pöytyä, Salo, Sagu och Åbo kommer överens om slamtömning med en företagare som de själva väljer. Transportföretagaren fakturerar kunderna för transporttjänsten enligt sin egen prislista, samt för behandlingen av slammet enligt gällande avfallstaxa. Det lönar sig att be om offert av flera olika transportföretag. Behandlingsavgiften för slam faktureras enligt Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds taxa.

Insamling av slam kommer att skötas av LSJH på hela verksamhetsområdet

I Aura, S:t Karins, Lundo, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommer man att övergå till slamtömningar anordnade av LSJH ett område i taget under åren 2021–2026. Detta innebär att LSJH kommer att konkurrensutsätta slamtömningarna och -transporterna även i dessa kommuner. 

Övergången baserar sig på Sydvästra Finlands avfallsnämnds beslut från hösten 2018. 

Bostadsfastigheternas avloppsslam samlas upp från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar från alla fastigheter, som inte hör till kommunens eller något andelslags avloppsnätverk. När transporterna av avloppsslam blivit kommunalt anordnade, beställs tömningarna inte mera av företagarna, utan invånarna kommer överens om tömningarna med LSJH.