Ekopunkter & områdesinsamling

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

Ekopunkter för förpackningsavfall och papper

Ekopunkterna är insamlingspunkter för förpackningsavfall och papper. Inom Sydvästra Finlands Avfallsservices verksamhetsområde finns både LSJH:s egna LSJH-ekopunkter och Rinki-ekopunkter som upprätthålls av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. Ekopunkterna är endast avsedda för hushållsbruk (för både boende och fritidsboende) och kan användas över kommungränserna i LSJH:s ägarkommuner

I LSJH:s återvinningspunkter (LSJH-ekopunkter) samlas in:

  • glasförpackningar
  • metallförpackningar och små metallföremål
  • från och med 1.7.2024, plastförpackningar (i nästan alla fastlandets LSJH-ekopunkter)
  • från 1.7.2024, kartong (i nästan alla fastlandets LSJH-ekopunkter)
  • dessutom insamlingspapper i nästan alla ekopunkter

Ekopunkter på kartan

Alla LSJH-ekopunkter och Rinki-ekopunkter samt information om vilka avfall som kan föras till ekopunkterna finns på www.kierratys.info.

Om egna husbolagets avfallspunkt har förpackningsavfallskärl, lönar det sig att lägga förpackningsavfallet i husbolagets insamlingskärl i stället för att föra det till en ekopunkt.

Förpackningsavfall omfattar kartong-, glas-, plast- och metallförpackningar samt små metallföremål.

I Finland ansvarar förpackningsproducenter och -importörer för insamling och återvinning av förpackningsavfall. Insamlingen organiseras för producenternas räkning av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab. De kommunala avfallshanteringsföretagen kan komplettera Rinkis insamling om de vill. LSJH kompletterar förpackningsproducenternas nätverk av ekopunkter i sitt område med över hundra LSJH-ekopunkter, och ordnar däröver insamling på nästan 50 punkter i yttre skärgården under säsongen med öppet vatten.

Återvinning är ett enkelt sätt att minska belastningen på miljön. Avfallsmaterialet kan utnyttjas som råvara för industrin när det sorteras noggrant.


Holmarnas områdesinsamlingspunkter för blandavfall

områdesinsamlingspunkter samlas det in blandavfall från fastigheter på holmar utan fast vägförbindelse. Boende och fritidsboende i sådana fastigheter är ansvariga för att hämta sitt blandavfall till områdesinsamlingspunkterna. I skärgården är områdesinsamlingspunkterna ofta kopplade till en ekopunkt, dvs. en insamlingspunkt för förpackningsavfall.


Ge respons om LSJH-ekopunkter eller områdesinsamlingspunkter

Med responsblanketten kan du till exempel anmäla om ett fullt eller trasigt kärl, städbehov eller skicka fritt formulerad feedback. Blanketten kan också användas för att föreslå en helt ny LSJH-ekopunkt på önskad plats. Feedback kan ges anonymt om så önskas. För Kimitoön, Pargas och Åbo är det möjligt att ge respons via en svenskspråkig blankett. För andra LSJH:s områdes kommuner använder man för tillfätten den finskspråkiga blanketten.

Rinki-ekopunkterna finns inte på responsblanketten för LSJH-ekopunkter. Om du inte hittar den ekopunkt som du vill ge feedback om på responsblanketten, ska du ge feedback via Rinkis webbplats.

Områdes- och ekopunkt i skärgården.