Ansök om att bli användare av en sorteringsstation

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

I första hand ska en fastighetsinnehavare anmäla sin fastighet med i den fastighetsvisa avfallsinsamlingen.

Den här blanketten används, då man vill ordna avfallstransporten så, att fastighetsinnehavaren själv transporterar sitt dagliga hushållsavfall till sorteringsstationen under dess öppettider. En sådan situation kan vara t.ex. att det inte finns godtagbar avfallstransport tillgänglig för fastigheten.

Kom ihåg att kolla med en grannarna först, om det skulle vara möjligt att använda ett gemensamt avfallskärl.

Fyll endast i en fastighets uppgifter per blankett. Alla blanketter som kommer in via denna sida skickas vidare till avfallshanteringsnämnden.