Prislistor och avfallstaxa

Du kan bekanta dig med avfallstaxan här: Avfallstaxa i Sydvästra Finland 

Mottagningsavgifter vid LSJH:s sorteringsstationer: Prislistor

Avfallsavgifterna – hur bestäms de? 

För den avfallshantering som kommunen anordnar ska den ta ut en avgift som täcker kostnaderna för utförandet av uppgifterna. Med avfallsavgifterna täcks alla kostnader som uppkommer vid genomförandet av avfallshanteringen (t.ex. insamling och transport av avfall, utnyttjande och annan behandling av avfall, avfallsrådgivning och utveckling av avfallshanteringen). Avfallsavgiften täcker även avfallshanteringsmyndighetens verksamhet.

Avfallsavgifterna och deras specifika grunder ingår i kommunens avfallstaxa. Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fungerar som kommunens avfallshanteringsmyndighet och godkänner taxan och fastställer avfallsavgifterna. Avfallstaxan gäller i nämndens alla medlemskommuner. Taxan tillämpas på avfall som uppkommer i stadigvarande bostäder och fritidsbostäder och annat avfall som omfattas av kommunens skyldighet att ordna avfallshantering (avfallslagen 32–33 §). De inkomster som avfallsavgifterna enligt taxan ger används för att täcka de avfallshanteringstjänster som definieras i beskrivningen över servicenivån för avfallshanteringen.

Faktureringen av avfallsavgifterna och uppföljningen av betalningarna sköts av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, ett bolag som ägs av kommunerna och som ansvarar för serviceuppgifterna inom avfallshanteringen. Avfallsavgifterna betalas till avfallsbolaget.

Priserna som baserar sig på avfallstaxan finns på Sydvästra Finlands Avfallsservices webbplats.

Avfallstaxa och LSJH:s prislistor definieras av Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd. Avfallsavgifterna baseras på kostnaderna för att organisera avfallshanteringen. Läs mer på avfallshanteringsnämnd webbsida: Avfallsgifter