5.1.2024

Nyheter

I framtiden kommer elektronisk kundtjänst att ske i OmaLSJH

Från och med måndagen den 8 januari 2024 överförs Sydvästra Finlands avfallsservices (LSJH) e-tjänster till den helt nya OmaLSJH-tjänsten. Följaktligen kommer LSJH:s gamla elektroniska tjänst att upphöra den 8 januari 2024.

Laskin ja kynä paperin päällä.

OmaLSJH har införts steg för steg så att under 2023 började den användas av husbolag och invånare i tätorter med fler än 10 000 invånare, och nu kan alla LSJH:s kunder använda tjänsten.

OmaLSJH-tjänsten utvecklas fortfarande och nya funktioner kommer att introduceras när de blir tillgängliga.

Registrering på OmaLSJH

För att registrera dig in på OmaLSJH på webbplatsen oma.lsjh.fi behöver du ditt kundnummer och numret på vilken som helst faktura du fått från LSJH. Du hittar dem till exempel på din grundavgiftsfaktura. Husbolagens disponenter eller andra aktörer som ansvarar för husbolagets avfallshantering får användaridentifikation från LSJH-husbolagstjänstens kundtjänst via husbolag@lsjh.fi.

Efter att du registrerat dig in på OmaLSJH kan du i fortsättningen logga in via suomi.fi-tjänsten, så till exempel med dina bankuppgifter.

I OmaLSJH kan du nu sköta följande saker

Småhusinvånare och ägare av fritidsbostäder kan:

 • se och ändra faktureringsinformation.
 • se sina avfallshanteringsbeställningar och sin användarinformation samt ändra sitt lösenord.
 • ändra de tömningstjänster de redan har, d.v.s. ändra tömningsintervall och antal kärl, beställa överloppstömningar och avbryta eller avsluta tömningstjänsten. Detta gäller ännu inte slamtömningstjänster – information om hur de sköts finns nedan.
 • göra komposteringsanmälan.
 • beställa tömningar av bioavfallskärl för fastigheter som ligger i tätorter med över 10 000 invånare.
 • beställa och ändra på tjänster relaterade till blandavfall i de kommuner där LSJH sköter transporten av blandavfall, d.v.s. i Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso, Ruskos Vahto och Pargas skärgård.

Husbolag/disponenter kan:

 • beställa och ändra tjänster relaterade till de förpacknings- och bioavfallskärl som de använder.
 • beställa och ändra på tjänster relaterade till blandavfall i de kommuner där LSJH sköter transporten av blandavfall, d.v.s. i Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso, Ruskos Vahto och Pargas skärgård.
 • godkänna eller avslå LSJH:s serviceförslag för bio- och förpackningsavfall, som har utarbetats baserat på uppgifter inhämtade från avfallshanteringsnämndens transportregister.

Tjänster som tills vidare sköts med separata blanketter

OmaLSJH:s tjänsteutbud fortsätter att växa. Följande avfallshanteringsärenden sköts ännu med hjälp av separata elektroniska blanketter.

 • Nya kunder
  • Om du är en ny kund som ännu inte har ett LSJH-kundnummer, använd denna blankett för att beställa dina avfallshanteringstjänster.
 • Slaminsamlingstjänster
  • E-tjänster relaterade till slaminsamling kommer att bli möjliga i OmaLSJH senare. Tills det sköts anmälan av fastighetens avloppssystem och påbörjande av slamtömningar med denna blankett (på finska).
  • Om du har tidigare beställt tömning av din slambehållare via LSJH kan du enkelt beställa en ny tömning till exempel via chatboten på vår hemsida.
  • Svar på andra frågor som berör avloppsvattenshantering får du via e-post till slam@lsjh.fi.
 • Nya kunder av områdesinsamling
  • Om du äger en fastighet i ett områdesinsamlingsområde måste du registrera dig som användare av områdesinsamlingspunkterna genom att meddela din fastighets uppgifter med denna blankett. Områdesinsamling finns i Kimitoön, Pargas skärgård, Nådendal, Masku och Nystad. Läs mer om områdesinsamling på vår hemsida på ovan nämnda kommunernas sidor som finns under menyn Invånare och fritidsboende.
 • Frågor relaterade till kimppa-kärl
  • I OmaLSJH kommer det senare att vara möjligt att meddela grannskapets gemensamma kärl, eller kimppor, och ändra på kimppornas tjänster. Tills det sköts ärenden som berör kimppakärl med elektroniska blanketterna som finns på denna sida.

I fortsättningen kan du ge respons på LSJH:s verksamhet med denna elektroniska blankett.