23.4.2024

Nyheter

Insamlingsförsök för insamling av glas- och metallförpackningar startar vid fyra regionala insamlingsplatser

Ett insamlingsförsök för metall- och glasförpackningar kommer att inledas vid fyra regionala insamlingspunkter i hamnområdet i Merimasku, Nystad, Dalsbruk och Nagu. Syftet med försöket är att se hur insamlingen av detta förpackningsavfall påverkar mängden blandat avfall som samlas in vid regionala insamlingsplatser.

Under innevarande vecka kommer Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) att starta ett insamlingsförsök för metall- och glasförpackningar vid fyra insamlingsställen i hamnområdet.

De utvalda insamlingsplatserna kommer att befinna i Särkän rantatie Merimasku, Pyhämaanranta Marina i Nystad, Byholmsvägen i Dalsbruks Tyska Holmen och Sandövägens fiskehamn i Nagu.

I regel samlas endast blandat avfall in vid de regionala insamlingsplatserna och behållarna är avsedda att användas av personer som betalar den regionala insamlingsavgiften. Icke blandat förpackningsavfall skall själv föras till en av de närmaste ekopunkterna.

 – Syftet med försöket är att se om insamlingsplatsen minskar mängden blandat avfall, dvs. om den lätta avlämningen av glas- och metallförpackningar vid den regionala insamlingsplatsen uppmuntrar fritidsboende att sortera mer effektivt i området, säger LSJH:s regional serviceplanerare Kirsi Aittakari.

Glas och metall återvinns till nya produkter

Glasförpackningar innebär sortering av glasförpackningar som produceras i hushållet.

– Och särskilt förpackningar, dvs. avfall som har förpackats med en produkt som köpts i affären, t.ex. sylt- och barnmatsburkar och juiceflaskor utan pant. Porslin, t.ex. trasiga dricksglas eller annat glas, sorteras som blandat avfall. Det är värmebeständigt glas, vilket försvårar återvinningsprocessen av förpackningsglas i glasbearbetningsanläggningar, säger Aittakari.

Förutom burkar kan du sortera småmetaller från ditt hem, såsom trasiga kastruller och stekpannor, rostiga spikar och andra små metallföremål, i insamlingsbehållaren för metallförpackningar.

– Större metallföremål som hängrännor, torkställningar för kläder eller cyklar som har sett sina bästa dagar bör lämnas till en av de 13 sorteringsstationerna i området. Metallskrot accepteras också i LSJH:s cirkulära insamlingar, säger Aittakari.

Glasförpackningar används för att tillverka skumglas, som används som ett lätt och isolerande material i infrastruktur och byggnadskonstruktion. Metallförpackningar används för att tillverka nya metallförpackningar och metallprodukter, t.ex. cykelramar.

Regelbunden tömning av behållare under sommarperioden

Glas- och metallbehållarna på de regionala insamlingsställena som omfattas av försöket töms regelbundet endast under sommarsäsongen.

Användarna har dock möjlighet att beställa hämtning vid andra tidpunkter genom att använda QR-koden på behållaren eller genom att kontakta LSJH:s kundtjänst.

– Försöket kommer att inledas våren 2024 och avslutas hösten 2025. Om insamlingen av glas och metall lyckas minska mängden blandat avfall avsevärt kan försöket göras permanent och utvidgas till fler regionala insamlingspunkter i regionen, säger Aittakari.