6.6.2024

Nyheter

Insamlingskärl för plast- och kartongförpackningar till de flesta av LSJH-ekopunkter på fastlandet i juli – tre ställen i skärgården kommer att vara öppna för sortering redan i juni

Sorteringsmöjligheterna i Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) område förbättras när insamlingen av plast- och kartongförpackningar startar på nästan alla LSJH-ekopunkter på fastlandet den 1 juli. På LSJH-ekopunkter vid gästhamnen i Iniö, Korpo brandstation och Teersalo i Velkua kan man börja sortera plast- och kartongförpackningar redan i juni.

Sorteringsmöjligheterna i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) område förbättras när LSJH-ekopunkter på fastlandet börjar samla in plast- och kartongförpackningar utöver glas- och metallförpackningar samt papper.

I slutet av året kommer alla utom en av LSJH:s fastlands ekopunkter att samla in glas-, metall-, kartong-, plastförpackningar och papper.

Insamlingen av plast- och kartongförpackningar startar på nästan alla LSJH-ekopunkter på fastlandet den 1 juli. Till några ekopunkter kommer insamlingskärl för plast och kartong att finnas tillgängliga senare, senast under hösten. Det kommer att finnas totalt 91 LSJH-ekopunkter på fastlandet, med totalt 300 nya kärl för förpackningsavfall.

– Det som efterfrågas mest av invånarna är insamlingskärl för plast- och kartongförpackningar. Önskningarna har nu hörts och besvaras, säger LSJH:s områdesserviceplanerare Kirsi Aittakari

Insamlingskärl kommer att levereras till ekopunkterna från mitten av juni. Kärlen kan användas så snart de finns på plats.

– Observera dock att tömningarna påbörjas stegvis i början av juli och att alla kärl inte kan tömmas under den första veckan. Om kärlen är fulla redan i juni, får man inte lämna förpackningsavfall bredvid kärlen, utan ta det till närmaste ekopunkt eller sortera det som blandavfall, påminner Aittakari.

I Iniö och Korpo i Pargas och Velkua i Nådendal sorteras det redan i juni

LSJH-ekopunkter vid gästhamnen i Iniö, Korpo brandstation och Teersalo i Velkua kommer redan i juni att utrustas med plast- och kartongpressar. Utöver detta kommer Teersalo att ha en blandavfallspress för användning av områdesinsamlingskunder. Pressen ersätter de gamla djupinsamlingskärlen för blandavfall.

– Ekopunkternas insamlingskärl för förpackningsavfall, både på fastlandet och i skärgården, är fritt tillgängliga för alla invånare och fritidsanvändare. Pressen för blandavfall i Teersalo är däremot endast tillgänglig för områdesinsamlingskunder. De nycklar som kunderna tidigare använt kommer att passa in i den nya pressen för blandavfall och kunderna kommer att informeras om detta via sms, säger Aittakari.

I samband med pressens tömning tas pressen bort från ekopunkten och kan vara borta från punkten under en till två dagar.

– Om pressen är i tömning kan avfall inte lämnas vid punkten bredvid kärlen. I så fall bör man komma tillbaka om ett par dagar eller lämna avfallet till följande närmaste ekopunkt, säger Aittakari.

Du kan använda en QR-kod för att rapportera när kärlen är fulla

Under sommaren kommer plast- och kartonginsamlingskärlen vid fastlandets LSJH-ekopunkter att ha en QR-kod på sidan, så att användarna kan rapportera inte bara ett fullt kärl utan också eventuella brister eller reparationsbehov vid ekopunkten.

– Vi vill göra det så enkelt och motiverande som möjligt för invånarna att sortera, säger Aittakari.

LSJH har också som mål att förbättra ekopunkternas utseende. Målet är att renovera 20–30 punkter under 2024. Arbetet kommer att fortsätta, med 10–15 punkter som renoveras varje år. Till exempel kommer små ängar att läggas till de punkter som ska renoveras.

– Det kommer också att inledas regelbundna underhållsrundor till LSJH-ekopunkter, som omfattar städning av ekopunkterna, skötsel av ängarna vid ekopunkterna, röjning av grenar och buskar samt bekämpning av skadliga främmande arter, säger Aittakari.

LSJH kompletterar nätverket av ekopunkter i de områden där det inte finns några Rinki-ekopunkter. För närvarande tillhör 55 % av alla ekopunkter i verksamhetsområdet Rinki och 45 % LSJH.

LSJH:s andel kommer att öka i år, eftersom totalt 17 Rinki-ekopunkter kommer att bli LSJH-ekopunkter i juli och oktober.