Asbest

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

Asbestisolering, asbestdamm, avfall som innehåller asbest, varttiskiva, vartti-tak, minerit, mineritskiva, fibercementskiva

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Asbest