Barnbilstol

Till stort blandavfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Från avfallet separeras bland annat metaller för separat återvinning, varefter materialet krossas till brännbar styckesstorlek.

Mitä haluat lajitella?

Jätteiden ABC:sta löydät kaikkien jätteiden ja jätelajien lajitteluohjeet. Hae jätteen nimellä tai siirry lajitteluohjeisiin.

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Stort blandavfall