Barnvagn

Till metallinsamlingen hör avfall, vars vikt minst till hälften består av metall. Ett undantag till regeln är elapparater samt avfall som innehåller farligt avfall – de ska alltid föras till ändamålsenlig mottagning.

Lägg små metallföremål i metallinsamlingskärlet vid ditt husbolag eller vid Rinki-ekopunkten. För större metallskrot till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Av den insamlade metallen tillverkas nya metallprodukter.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

barnkärra,

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Metall Stort brännbart avfall