Bergull

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen.

Slutavfallet deponeras på avstjälpningsplatsen.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

T.ex.

  • gipsskivor med kakel
  • glasull
  • plattor och kakel
  • glaskärl och glasföremål
  • trådglas
  • vindrutor från bilar och annat laminerat glas
mineralull, glasull,

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Slutavfall