Blomkruka, metall

Sorteringsanvisning

Till metallinsamlingen hör avfall, vars vikt minst till hälften består av metall. Ett undantag till regeln är elapparater samt avfall som innehåller farligt avfall – de ska alltid föras till ändamålsenlig mottagning.

Lägg små metallföremål i metallinsamlingskärlet vid ditt husbolag eller ta dem till en RINKI-ekopunkt. Större metallskrot tas avgiftsfritt emot på sorteringsstationerna.

Läs mer om avfallsstyper

Vad händer med avfallet?

Av den insamlade metallen tillverkas nya metallprodukter.

Avfall som sorteras på samma sätt

blomkruka, planteringskruka, växtkruka, örtkruka, metallkruka