Datasäkerhetsavfall

  • sekretessbelagda dokument
  • datasäkerhetsavfall

Sekretessbelagt avfall tas emot endast vid Toppå (vid vågbyggnaden) och Korvenmäki avfallscentraler.

  • Avlägsna pappren från pärmar och plastfickor. Nitar och gem behöver inte avlägsnas. Sortera pärmarna och plastfickorna som brännbart avfall.
  • Observera att de sekretessbelagda dokumenten och datasäkerhetsavfallet tas emot i separata kärl och att det sekretessbelagda avfallet bör placeras i insamlingskärlet av den som kommer med avfallet.

Datasäker behandling för dataapparatur erbjuds även av andra aktörer, såsom av Seiffi, som upprätthålls av producentsammanslutningen SER, Kuusakoski och Posti.

Sekretessbelagt avfall förstörs. Efter att det förstörts, utnyttjas det strimlade pappret, som inte längre går att tyda, som råmaterial för pappersindustrin. Övrigt sekretessbelagt material utnyttjas endera som material eller som energi.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

arkivavfall

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Sekretessbelagt avfall