Deodorant

Det finns många typer av deodorantförpackningar och de kan innehålla flera olika återvinningsbara material. En tom aerosolflaska kan läggas i metallinsamlingen. Om den innehåller vätska eller gas sorteras den som farligt avfall. Plastförpackningar sorteras som plast och andra förpackningar som brännbart avfall.

Sorteringsanvisning

Lägg små mängder blandavfall i ditt eget avfallskärl. Större föremål och partier tas mot avgift emot på sorteringsstationerna.

Sortera nyttoavfall och farligt avfall skilt.

Blandavfall utnyttjas som bränsle i ett avfallskraftverk som producerar el och värme.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Blandavfall Farligt avfall Metall Plastförpackningar