Dräneringsrör

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Från avfallet separeras bland annat metaller för separat återvinning, varefter materialet krossas till brännbar styckesstorlek.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

Finnfoam-skiva

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Stort brännbart avfall