Gasflaska

Gasflaskor som innehåller flytande gas kan ofta fyllas på nytt. Byt ut den gamla flytgasflaskan till en ny till exempel vid en bensinstation. Returnera onödiga, hela flaskor i första hand till återförsäljare.

Tomma, föråldrade oanvändbara och/eller för engångsbruk ämnade, högst 25 kg:s flytgasflaskor (både i metall och komposit) tas emot som farligt avfall vid sorteringsstationerna.

Sorteringsanvisning

Farligt avfall

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Upp till 50 kg/l farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt emot vid alla sorteringsstationer.

Farligt avfall tas även emot på återvinningscentraler och i våra ambulerande insamlingar.

De farliga avfallen behandlas i behandlingsanläggningar, så det blir ofarliga. Efter behandlingen får man råmateral, el och värme av dem.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Farligt avfall