Gasspray

Man får inte lägga tillståndspliktiga gasspray eller liknande till fastighetens avfallsskärl, och de tas inte heller emot på sorterinsstationer. Ta kontakt med försäljaren, importören eller med den närmaste polisstationen.

Tillståndsfria gas- och säkerhetsspray sorteras i farlig avfall.

Alla helt tomma gas -och säkerhtetsspray sorteras i metall.

Sorteringsanvisning

Lägg små mängder blandavfall i ditt eget avfallskärl. Större föremål och partier tas mot avgift emot på sorteringsstationerna.

Sortera nyttoavfall och farligt avfall skilt.

Blandavfall utnyttjas som bränsle i ett avfallskraftverk som producerar el och värme.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

pepparspray, säkerhetsspray

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Blandavfall Ingen mottagning Metall