Linoleum

En del linoleumgolv kan innehålla asbest. Om du är osäker på om avfallet innehåller asbest ska du för säkerhets skull hantera det som asbest.

Om du med säkerhet konstaterat att ditt linoleumavfall inte innehåller asbest ska det sorteras som slutavfall eller som stort brännbart avfall.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Asbest Brännbart avfall Stort brännbart avfall