Målfärgsburk

Om burken har flytande eller massaliknande färg ska den lämnas in på mottagningsplatsen för farligt avfall. Om det bara finns ett intorkat lager färg längs burkens kanter kan du lägga en målfärgsburk i metall i metallinsamlingen och en målfärgsburk i plast i brännbart avfall. Antikorrosionsfärger med sina förpackningar är alltid farligt avfall.

Sorteringsanvisning

Farligt avfall

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Upp till 50 kg/l farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt emot vid alla sorteringsstationer.

Farligt avfall tas även emot på återvinningscentraler och i våra ambulerande insamlingar.

De farliga avfallen behandlas i behandlingsanläggningar, så det blir ofarliga. Efter behandlingen får man råmateral, el och värme av dem.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Farligt avfall Metall