Oljebehållare

Till metallinsamlingen hör avfall, vars vikt minst till hälften består av metall. Ett undantag till regeln är elapparater samt avfall som innehåller farligt avfall – de ska alltid föras till ändamålsenlig mottagning.

Lägg små metallföremål i metallinsamlingskärlet vid ditt husbolag eller ta dem till en RINKI-ekopunkt. Större metallskrot tas avgiftsfritt emot på sorteringsstationerna.

Av den insamlade metallen tillverkas nya metallprodukter.

Mitä haluat lajitella?

Jätteiden ABC:sta löydät kaikkien jätteiden ja jätelajien lajitteluohjeet. Hae jätteen nimellä tai siirry lajitteluohjeisiin.

Oljetank

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Metall